Tag Archives: Xuất khẩu

Kết quả hoạt động ngoại thương được đánh giá dựa trên các tiêu chí nào. Vận dụng đánh giá kết quả hoạt động ngoại thương Việt Nam 2000 đến nay


Lời mở đầu: Hoạt động ngoại thương đã góp phần tạo ra một xu thế phát triển của thế giới, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Điều này xuất phát từ lợi thế so sánh của hoạt động … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài Đại học | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thực trạng và giải pháp phát triển xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ


LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết lựa chọn đề tài nghiên cứu. Kinh doanh cà phê ngày nay đã chiếm một vị trí rất quan trọng trên phạm vi toàn thế giới. Đối với Việt nam, cà phê là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài Đại học | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thực trạng xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc


Lời Mở Đầu Thủy sản đã và đang trở thành một ngành đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao cho đất nước là cũng là một ngành mới được quan tâm phát triển trong thời gian gần đây … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài Đại học | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc sau khi gia nhập WTO


LỜI MỞ ĐẦU Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai khu vực, lớn thứ ba thế giới, theo dự báo sẽ tiếp tục đà phát triển tốc độ cao đến năm 2020, tiếp tục mở cửa hội nhập mạnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài cao học | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu tại Công ty Sản xuất-Dịch vụ &Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội (HAPRO) – Thực trạng và giải pháp


MỞ ĐẦU Ngày nay, với xu thế toàn cầu hoá, quốc tế hoá nền kinh tế, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp không chỉ bó hẹp trong phạm vi một quốc gia mà ngày càng được mở rộng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một số giải pháp nhằm xúc tiến hoạt động xuất khẩu hàng hoá qua biên giới tỉnh Điện Biên của sở Thương mại – Du lịch Điện Biên


MỤC LỤC Lời mở đầu…………………………………………………………………………. 4 Chương I: Cơ sở lý luận của đề tài……………………………………6 I. Một số vấn đề lý luận về xúc tiến hoạt động xuất khẩu………………6      1. Khái niệm xúc tiến xuất khẩu      2. Các … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đẩy mạnh xuất khẩu gạo của Việt Nam theo quan điểm Marketing-mix


LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Qua 15 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có những thay đổi tích cực, làm thay đổi đến mọi khía cạnh của đời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?