Tag Archives: xa hoi

Tác động của nguồn vốn ODA đến quá trình phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam


LỜI NÓI ĐẦU Vốn luôn được coi là một trong những nhân tố quyết định cho quá trình sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. Đặc biệt là để đạt tăng trưởng kinh tế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài Đại học | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nghiên cứu Đánh giá ảnh hưởng kinh tế – xã hội – môi trường của việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Lilama Land Sơn Đồng – Hoài Đức – Hà Nội.


LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm vừa qua vấn đề môi trường ở Việt Nam đang được chú ý đặc biệt. Với những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng môi trường, cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài Đại học | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG ANH SINH XÃ HỘI TỚI VẤN ĐỀ NGHÈO ĐÓI HỘ NÔNG DÂN HUYỆN VĂN CHẤN – TỈNH YÊN BÁI


LỜI CẢM ƠN ĐỀ TÀI: ” Ảnh hưởng của hệ thống an sinh xã hội tới vấn đề nghèo đói của hộ nông dân huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái” đã được hoàn thành. Nhân dịp này, tôi xin … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lý luận hình thái kinh tế – xã hội và vận dụng nó trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta


LỜI NÓI ĐẦU Triết học có lịch sử ra đời vào khoảng thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ thứ VI trước công nguyên tại các trung tâm văn hoá – văn minh cổ đại Trung Quốc, Ấn độ và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA VỐN ĐẦU TƯ VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI HUYỆN GIA BÌNH TỈNH BẮC NINH


PHẦN MỞ ĐẦU I.       Tính cấp thiết của đề tài Sau hơn 10 năm thành lập huyện Gia Bình đã thu được những thắng lợi to lớn về các mặt như chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đánh giá hiệu qủa kinh tế- xã hội- môi trường của dự án xây dựng mô hình xã hội hóa công tác phân loại, thu gom và xử lý rác thải cụm dân cư 4 xã Thi Sơn, Ngọc Sơn, Văn Xá và Thị Trấn Quế tại huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam


MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU.. 8 1. Sự cần nghiên cứu của đề tài 8 2. Mục đích của đề tài 9 3. Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề. 9 4. Các phương pháp nghiên cứu. 9 5. Cấu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch vụ viết luận văn | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phân tích vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ 1996 – 2000 và dự đoán cho những năm gần đây


 Lời mở đầu  Nhờ có đường lối đổi mới kinh tế của Đảng và Nhà nước mà trong những năm qua hoạt động đầu tư đă và đang phát triển mạnh mẽ về quy mô, đa dạng về nguồn vốn, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?