Tag Archives: viet thue luan van

Những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong quá trình sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam


  PHẦN I: MỞ ĐẦU. Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, nhân tố hàng đầu bảo đảm mọi thắng lợi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài Đại học | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ


LỜI  NÓI  ĐẦU 1. Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài      Nước ta đã chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Kinh nghiệm viết bài của nhóm SVKTCLUB


Nhóm SVKTCLUB được thành lập từ năm 2008 với các thành viên là sinh viên trường kinh tế quốc dân Hà Nội, Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện ngân hàng, Đại học bách khoa, Báo chí tuyên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Viết thuê luận văn | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NHNO & PTNT VIỆT NAM


                                                                             Trang DANH … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Báo cáo thực tập tại Công ty Số 2


Lời mở đầu Trong những năm qua nền kinh tế nước ta đã có sự chuyển biến sâu sắc từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu chuyển sang nền kinh tế thị trường mở cửa, có quan hệ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kế toán- Kiểm toán | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một số ý kiến hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Kim khí Hà Nội


LỜI MỞ ĐẦU Kể từ khi nước ta chuyển từ cơ chế quản lý tập chung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, môi trường cạnh tranh ở Việt Nam ngày càng ngay gắt hơn, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vận tải hàng không và sự phát triển của thương mại Việt Nam


MỤC LỤC Trang Lời nói đầu   Chương I: Hàng không với sự phát triển thương mại trên thế giới 1 I. Tình hình nền thương mại thế giới trong những năm gần đây 1 1. Tình hình kinh tế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?