Tag Archives: từ nay

Một số kiến nghị nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2020


MỞ ĐẦU Lịch sử phát triển của kinh tế thế giới đã cho thấy sự phát triển thần kỳ của Đông Á. Mô hình phát triển của Đông Á đã khiến các Chính phủ, các học giả, các chuyên gia … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch vụ viết luận văn | Thẻ , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?