Tag Archives: TRÊN

Phân tích thực chất của cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do Mác – Ăngghen thực hiện – ý nghĩa của vấn đề đó


LỜI MỞ ĐẦU Triết học ra đời và phát triển cho đến nay đã có lịch sử gần 3000 năm. Sự phát triển những tư tưởng triết học của nhân loại là một quá trình không đơn giản. Cuộc đấu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ẢNH HƯỞNG CỦA XU HƯỚNG ĐÔ THỊ HÓA ĐỐI VỚI KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN


MỤC LỤC Lời cam đoan …………………………………………………………………………………………. i Lời cảm ơn ……………………………………………………………………………………………. ii Mục lục …………………………………………………………………………………………………. iii Danh mục ký tự viết tắt …………………………………………………………………………… vii Danh mục bảng biểu, sơ đồ ……………………………………………………………………… viiii MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN TỈNH BẮC GIANG


LỜI CẢM ƠN Luận văn này của chúng tôi đã đề cập đến thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang. Trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường ASEAN


Mục lục Lời nói đầu                                                                                                  3 Chương I:   Sự cần thiết khách quan phải phát triển thương mại Việt Nam –  ASEAN       5 I/ Giới thiệu khái quát về ASEAN…………………………………………………….. 5 1/ ASEAN – Quá trình hình thành và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM


PHẦN I KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM  1.1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ TTCK  1.1.1 Khái niệm TTCK TTCK, theo nghĩa rộng được gọi là thị trường vốn (Capital market). Ở đây các giấy nợ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách cho đầu tư phát triển trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) giai đoạn 2000 – 2010


BẢNG KÊ CHỮ VIẾT TẮT Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp : CN – TTCN Ngân sách Nhà nước : NS NN Uỷ ban nhân dân : UBND Xây dựng cơ bản : XDCB Kế hoạch : KH Hội … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


LỜI NÓI ĐẦU Bắc Giang là một tỉnh miền núi, địa hình phức tạp , gồm nhiều huyện vùng cao. Khi bước vào thực hiện công cuộc đổi mới, Bắc Giang gặp không ít khó khăn cả về địa hình, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?