Tag Archives: Tỉnh Vĩnh Phúc

Một số giải pháp phát triển thị trường hàng hoá của tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2010


Lời nói đầu Thời kỳ nền kinh tế Việt Nam còn đang trong tình trạng tập trung bao cấp, các ngành sản xuất , kinh doanh hầu hết đều phát triển kém. Người ta gần như không quan tâm đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG LÂM NGHIỆP THUỶ SẢN TỈNH VĨNH PHÚC


LỜI CAM ĐOAN Luận văn Thạc sĩ “Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản tỉnh Vĩnh Phúc”, chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp là công trình của riêng tôi. Luận văn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Khai thác tiềm năng thế mạnh ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 – 2015


LỜI MỞ ĐẦU   Vĩnh Phúc là một trong 7 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ – một trong ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Tỉnh Vĩnh Phúc  nằm ở khu vực chuyển tiếp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Yên Lạc, Huyện Yên lạc , Tỉnh Vĩnh Phúc


MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU……………………………………………………………………………….. 3 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT…………………………………………………………………… 4 LỜI  NÓI  ĐẦU………………………………………………………………………………………………… 5 Chương 1:…………………………………………………………………………………………………….. 7 TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NHTM…………………………… 7 1.1. Hoạt động tín dụng của NHTM………………………………………………………………………………………………………… 7 1.1.1.Khái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?