Tag Archives: tiêu thụ

Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại Công ty thương mại tổng hợp tỉnh Nam Định


LỜI MỞ ĐẦU   Cùng với sự chuyển đổi của nền kinh tế sang hoạt động theo cơ chế thị trường có sự  điều tiết vĩ mô của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các doanh nghiệp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ ở công ty Kinh Doanh và chế biến Lương Thực Việt Tiến


LỜI MỞ ĐẦU Sau những năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đang dần chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với sự thay đổi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty tnhh cơ khí cầu trục Thánh khởi


LỜI MỞ ĐẦU Dưới sự dẫn dắt sáng suốt của Đảng và Nhà nước, đất nước ta đã có được những thành tựu to lớn về mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Việt Nam đang ngày càng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một số biện pháp cơ bản duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Thiên Hà – Nam Định


LờI NóI ĐầU Trong nền kinh tế thị trường, các đơn vị kinh tế thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều hoạt động theo cơ chế tự do, hợp tác bình đẳng cạnh tranh trước pháp luật.Theo cơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tiêu thụ sản phẩm may mặc trên thị trường nội địa của công ty May Thăng Long


  Lời nói đầu   Việc thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa nền kinh tế, xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường đã đưa nền kinh tế nước ta … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh để đánh giá thị trường tiêu thụ của Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam


Mục lục Phần I – Thực trạng tình hình thị trường tiêu thụ sản                   phẩm của Công ty Xăng dầu Hàng không Việt                   Nam……………………………………………………………………………………. 23 I-/  Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xăng dầu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty Liên Hợp Thực Phẩm Hà Tây


mở đầu   Trong thời đại bùng nổ thông tin, thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão hiện nay, sản phẩm cần tiêu thụ có tới hàng ngàn, hàng vạn loại khác nhau . Có những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?