Tag Archives: thuê viết assignment

Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của Xí nghiệp Đầu tư và phát triển du lịch Sông Hồng thuộc Công ty Du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long


LỜI MỞ ĐẦU  1. Lý do chọn đề tài. Du lịch là một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống kinh tế xã hội và trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia. Hoạt động kinh doanh lữ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài Đại học | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam


Chương I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG AGRIBANK   Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (tên giao dịch quốc tế là Vietnam Bank of Agriculture and Rural Development, viết tắt là AGRIBANK) là ngân hàng thương mại lớn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài Đại học | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cơ quan thuộc Đảng bộ Cơ quan Cấp tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay


A: MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của chuyên đề Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài Đại học | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Những điều kiện và giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả của hình thức hợp tác liên doanh với nước ngoài trong các đơn vị thuộc Bộ xây dựng


LỜI NÓI ĐẦU Cùng với xu hướng phát triển chung của toàn thế giới. Quá trình quốc tế hoá đời sống kinh tế xã hội diễn ra ở cả hai cấp độ khu vực hoá và toàn cầu hoá hơn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài Đại học | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẠI TOÀ ÁN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CỦA VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP LAO ĐỘNG.


LỜI NÓI ĐẦU Ở nước ta vào những năm 1980 trở về trước, nền kinh tế còn mang nặng tính hành chính, bao cấp, sức lao động chưa được coi là hàng hoá, do đó cũng không có khái niệm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài Đại học | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điạ vị pháp lý của doanh nghiệp liên doanh theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000


LỜI NÓI ĐẦU Chiến tranh, cấm vận và những sai lầm trong chỉ đạo kinh tế đã làm cho nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế khá trầm trọng. Chỉ sau khi đường lối đổi mới được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài Đại học | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một số biện pháp xúc tiến, xâm nhập và mở rộng thị trường của Công ty thiết bị đo điện sang thị trường Mỹ


LỜI MỞ ĐẦU       Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ ký kết ngày 13/7/2000 tại Washington mở ra một trang sử mới trong quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước, đánh dấu một thắng lợi ngoại giao … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài cao học | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?