Tag Archives: THEO

Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình XD nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở VN


LỜI NÓI ĐẦU Mâu thuẫn là hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực: tự nhiên, xã hội và tư duy con người, đặc biệt trong hoạt động kinh tế,chẳn hạn như cung cầu , tích luỹ và tiêu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ Ở TỈNH YÊN BÁI


LỜI CẢM ƠN Sau hơn 3 năm cố gắng vƣợt qua khó khăn để học tập nâng cao trình độ chuyên môn; đƣợc sự quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ của Cơ quan và các đồng nghiệp; sự ủng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận, Đề tài cao học | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam


LỜI NÓI ĐẦU             Nền kinh tế thế giới đang vận động phát triển không ngừng đòi hỏi từng quốc gia phải từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới, để giảm khoảng cách của sự nghèo nàn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ


      LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS. Mai Thanh Quế và tập thể cán bộ phòng thanh toán quốc tế tại SGD I – NHĐT&PTVN đã tận tình hướng dẫn và giúp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam


MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 1 A. Lý luận chung về quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam. 2 Chương I Cơ sở hình thành nền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam


Mục lục Trang Lời mở đầu 1 Phần 1: Những vấn đề lý luận chung về nền kinh tế thị trường 2 I.Quá trình hình thành kinh tế thị trường 2 1.Kinh tế thị trường 2.Quá trình hình thành kinh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xây dựng thương hiệu cho gạo đặc sản Điện Biên theo hình thức chỉ dẫn địa lý


    LỜI CẢM ƠN           Trong quá trình thực tập, nghiên cứu và hoàn thiện báo cáo thực tập tốt nghiệp, tôi đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của nhiều cá nhân và tập thể. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?