Tag Archives: TẾ BÀO DA

TẠO TINH TRÙNG TỪ TẾ BÀO DA


Giới chuyên gia vừa phát hiện khả năng sinh sản ở đàn ông có thể phục hồi nhờ vào kỹ thuật nuôi tinh trùng giai đoạn đầu từ tế bào da. Theo báo Telegraph, kết quả nghiên cứu cho thấy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại tài liệu ngành y | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?