Tag Archives: tăng cường huy động vốn FDI vào Việt Nam

Phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn FDI vào Việt Nam giai đoạn 2000 – 2005


LỜI NÓI ĐẦU Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều thay đổi, với quá trình quốc tế hoá đời sống kinh tế xã hội diễn ra nhanh chóng. Nền kinh tế đất nước ngày càng gắn liền với … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tài liệu trường ngoại thương | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?