Tag Archives: SỰ

Một số giải pháp tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào phát triển nông thôn của Việt Nam hiện nay


Lời nói đầu Trong quá trình xây dựng đất nước, Đảng và Chính phủ ta luôn theo phương châm lấy dân làm gốc, mọi vấn đề đều do “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Phát triển nông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nghiên cứu sự vận dụng chính sách sản phẩm và chính sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh của công ty dược phẩm Janssen – Cilag tại Việt Nam, giai đoạn 2003 – 2008


ĐẶT VẤN ĐỀ Trong những năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước tăng trưởng vượt bậc. Tốc độ tăng trưởng GDP luôn đạt trên 7%/năm, riêng năm  2007 đạt mức 8,38%/năm [47]. Mức sống của người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giá trị thặng dư siêu ngạch – một trong những nguồn gốc sự giàu có của các quốc gia trong điều kiện hiện đại


Mục lục   A. Đặt vấn đề 2 B. Nội dung 3 I. Một số vấn đề lý luận vê 3 1. Bản chất và các hình thức của lợi nhuận 4 2. Các quan điểm tư sản về lợi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kho sách, Sách kinh tế | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VƯƠN ĐẾN SỰ HOÀN THIỆN


NỘI DUNG Giới thiệu về nội dung “Nếu muốn có một cuộc sống trọn vẹn thì chúng ta phải sống “thật viên mãn” nữa. Vậy nên bây giờ có ai hỏi tôi rằng: “Chào Zig! Dạo này anh thế nào?” … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khơi nguồn cảm hứng | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?