Tag Archives: quan ly

Đẩy mạnh công tác quản lý xây dựng đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai


MỞ ĐẦU Trong những năm qua, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tốc độ phát triển đô thị diễn ra khá nhanh. Đến nay cả nước đã có khoảng 743 đô thị, trong đó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài Đại học | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nâng cao vai trò của Nhà nước trong quản lý và điều tiết nền kinh tế


LỜI NÓI ĐẦU Trong thời đại ngày nay, Nhà nước nào cũng có vai trò nhất định trong sự phát triển của một quốc gia, đặc biệt là trong sự nghiệp cải tổ và xây dựng nền kinh tế. Việt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ý nghĩa thực tiễn trong quản lý các doanh nghiệp nước ta hiện nay


MỤC LỤC I. Phần mở bài 1 II. Phần nội dung 2 A. Lý luận về quy luật giá trị thặng dư 2 1. Khái quát chung 2 2. Mặt chất của giá trị thặng dư 2 2.1 Điều kiện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thực trạng quản lý các dự án đầu tư tại Tổng Công ty hàng không Việt Nam


MỤC LỤC Mục lục 1 Danh mục các chữ viết tắt 3 Lời nói đầu 4 Chương I: Một số vấn đề cơ bản về dự án và quản lý dự án đầu tư 6 I. Khái niệm về dự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC KHU CHUNG CƯ TẠI HÀ NỘI HIỆN NAY :THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP


A.  LỜI MỞ ĐẦU I. TÍNH  CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI. 1. Mục tiêu nghiên cứu 2. Phương pháp nghiên cứu đề tài 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài – Đề tài có đối tượng là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch vụ viết luận văn | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hoàn thiện hoạt động quản lý quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông


MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU.. 1 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.. 2 DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ.. 3 CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB). 4 1. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại Tổng công ty CNTT Bạch Đằng


MỤC LỤC Tiêu đề trang Lời mở đầu 3 Phần một: Lý luận cơ bản về quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng Iso 9000 4 A. Lý luận cơ bản về quản lý chất lượng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?