Tag Archives: phát triển thương hiệu

Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần thương mại Khánh Trang


Lời nói đầu             Xu hướng phát triển ngày nay là tăng cường hợp tác và hội nhập kinh tế thế giới. Việt Nam đã và đang nỗ lực rất lớn trong các cuộc đàm phán song phương và đa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu của công ty TNHH R.L.G Việt Nam giai đoạn 2011-2015


CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 1.1.Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Trong thời đại ngày nay cùng với tốc độ phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, nền kinh tế cũng phát triển … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu tại công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng hà


LỜI MỞ ĐẦU Khi thế giới thương hiệu ngày càng mở rộng, hình ảnh của bạn phải càng nổi bật và khác biệt, có như vậy bạn mới không phải lo lắng đứng nhìn các đối thủ cạnh tranh cướp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu tại công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà


LỜI MỞ ĐẦU Khi thế giới thương hiệu ngày càng mở rộng, hình ảnh của bạn phải càng nổi bật và khác biệt, có như vậy bạn mới không phải lo lắng đứng nhìn các đối thủ cạnh tranh cướp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?