Tag Archives: ODA

Tác động của nguồn vốn ODA đến quá trình phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam


LỜI NÓI ĐẦU Vốn luôn được coi là một trong những nhân tố quyết định cho quá trình sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. Đặc biệt là để đạt tăng trưởng kinh tế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài Đại học | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ODA nguồn vốn cho đầu tư phát triển ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp


 LỜI MỞ ĐẦU Sự nghiệp  công nghiệp hoá(CNH), hiện đại hoá(HĐH) đất nước với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp đã đi được một chặng đường khá dài. Nhìn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài Đại học | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải


Mục lục Lời nói đầu…………………………………………………………………………………….. 4 Chương I : Một số vấn đề lí luận chung…………………………………………. 6 I. Lí luận chung về đầu tư…………………………………………………………………. 6 1. Khái niệm về đầu tư……………………………………………………………………. 6 2. Đặc điểm của đầu tư phát triển…………………………………………………….. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODA


 Lời giới thiệu Lịch sử phát triển các nước trên thế giới đã chứng minh rất rõ: Vốn đầu tư và hiệu quả vốn đầu tư là một trong những yếu tố quan trọng nhất tác đọng đến sự phát … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?