Tag Archives: ở nước ta

Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Đặt vấn đề Nội dung tất yếu khách quan và tác dụng của CNH- HĐH Tính tất  Tính yếu khách quan Tác dụng của CNH- HĐH Nội dung cơ bản của sự nghiệp CNH- HĐH ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

công nghiệp hoá-hiện đại hoá.Thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay


MỤC LỤC       Lời giới thiệu ……………………………………………………………………………. 2 Giới thiệu đề tài……………………………………………………………………. 3 Quan niệm về CNH-HĐH trên thế giới và ở Việt Nam…………… 3 Ý nghĩa của đề tài…………………………………………………………….. 4 1.Ý nghĩa trực tiếp của đề tài………………………………………………………. 4 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung và vận dụng trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta


LỜI NÓI ĐẦU Bước lên từ nền kinh tế phong kiến lạc hậu, trì trệ, lại phải trải qua hai cuộc chiến tranh giữ nước khốc liệt, nền kinh tế nước ta vốn đã lạc hậu lại càng thêm kiệt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CNH-HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta


ĐẶT VẤN ĐỀ Từ đại hội Đảng lần thứ III, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH-HĐH) là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ, Đảng ta đã xác định thực chất của CNH … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phân tích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vận dụng vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta


LỜI MỞ ĐẦU Thế giới xung quanh ta có vô vàn sự vật và hiện tượng phong phú và đa dạng. Nhưng dù phong phú và đa dạng đến đâu thì cũng quy về hai lĩnh vực: vật chất và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CNH-HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta


A. Đặt vấn đề Từ đại hội Đảng lần thứ III, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH-HĐH) là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ, Đảng ta đã xác định thực chất của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thực trạng và điều kiện thực hiện thành công CNH_HĐH ở nước ta


Mục lục Trang Lời mở đầu: Giới thiệu đề tài 1 Nội dung chính: I/Một số vấn đề cơ bản về CNH_HĐH  1/Khái niệm CNH_HĐH 2 2/Tính tất yếu khách quan phải thực hiện CNH_HĐH 3 3/Tác dụng của CNH_HĐH … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?