Tag Archives: Những biện pháp

Những biện pháp để duy trì và phát triển việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9002 ở Công ty da giầy Hà Nội


LỜI NÓI ĐẦU Các thay đổi gần đây trên thế giới đã tạo ra những thách thức mới trong kinh doanh khiến các doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng. để thu hút khách hàng, các … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh


Lời nói đầu   Doanh nghiệp là những chủ thể sản xuất kinh doanh độc lập, có quyền chủ động lựa chọn phương án đầu tư kinh doanh cho phù hợp với nhu cầu của thị trường và tự chịu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty Điện lực I


Lời nói đầu Nền kinh tế nước ta đã chuyển đổi tư cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường cơ sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Những biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng ( gạch tuynel) của công ty cổ phần bạch đằng


Mục lục Lời mở đầu………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 Chương I……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 Vai trò của việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong nền   kinh tế thị trường.     2 I.      Tổng quan về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?