Tag Archives: Nhân

Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty Rau quả Việt Nam


LỜI NÓI ĐẦU           Từ thuở sơ khai của lịch sử loài người, nguồn thực phẩm chính nuôi sống loài người đã được khai thác dưới hình thức là hái lượm, đó chính là nguồn rau quả tự nhiên cùng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Quan hệ lượng – chất, nhân – quả và thực trạng của nền KT VN trước xu thế toàn cầu hoá


MỤC LỤC                  – Phần mở đầu     – PHẦN NỘI DUNG      I-    Cơ sở lý luận triết học dùng làm tiền đề lý luận cho đề tài.     1. Nguyên tắc phương pháp luận của qui luật lượng- … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Xây Dựng Phẩm Chất Đạo Đức: “trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung” Cho Người Cán Bộ Quân Đội


Chủ đề:  Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Xây Dựng Phẩm Chất Đạo Đức: “trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung” Cho Người Cán Bộ Quân Đội. MỞ ĐẦU Tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tấm gương vĩ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?