Tag Archives: NÊN

Mâu thuẫn biện chứng và biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam


   LỜI NÓI ĐẦU           Mâu thuẫn là hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực: tự nhiên, xã hội và tư duy con người. Trong hoạt động kinh tế, mặt trận cũng mang tính phổ biến, chẳng hạn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phương hướng và giải pháp phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam


LỜI MỞ ĐẦU H ơn mười năm qua, kể từ khi Việt Nam bước vào thực hiện mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Quan điểm toàn diện trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường


LỜI NÓI ĐẦU Năm 1975, giải phóng miền Nam, hai miền Nam Bắc thống nhất, cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới, nhiệm vụ lớn nhất đặt ra trước mắt là phải khắc phục được hậu quả nặng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thực trạng quá trình điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường của ngân sách Nhà nước trong các giai đoạn trước


                                            lời nói đầu Những biến động về kinh tế của khu vực trong những năm cuối của thế kỉ 20 đã tác đông mạnh mẽ tới nhận thức kinh tế cũng như sự phát triển kinh tế của Việt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đa dạng hoá các loại hình sở hữu trong nền kinh tế Việt Nam


Lời mởđầu Nền văn minh nhân loại suy cho cùng là do sự phát triển đúng hướng của lực lượng sản xuất quyết định. Do đó việc nghiên cứu quy luật vận động và những hình thức phát triển của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kho sách, Sách kinh tế | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam


Lời nói đầu -Tín dụng được hiểu theo nghĩa đơn giản đó là mối quan hệ vay mượn,                                                                                                                                                        nhưng nó lại có vai trò rất quan trọng trong  nền kinh tế thị trường nói chung và  trong nền kinh tế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kho sách, Sách kinh tế | Thẻ , , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THỰC PHẨM NÊN TRÁNH KHI GIẢM CÂN


Dù luyện tập chăm chỉ nhưng nếu bạn vẫn ăn uống thoải mái những thực phẩm yêu thích chứa nhiều đường và chất béo thì bạn sẽ khó có thể nhận được kết quả giảm béo như mong muốn. Để … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại tài liệu ngành y | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?