Tag Archives: nền kinh tế tri thức

Xây dựng ngành công nghiệp phần mềm như một động lực phát triển nền kinh tế tri thức tại Việt Nam


Lời nói đầu           Từ cuối thập kỷ 80 đến nay, do tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin, nền kinh tế thế giới đang biến chuyển … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ý thức – vai trò của ý thức và nền kinh tế tri thức


LỜI MỞ ĐẦU. —–***—– Trải qua một thời gian dài sống trong chiến tranh đất nước Việt Nam phải hứng chịu bao đau thương mất mát. Sau cuộc chiến đất nước hoang tàn, đổ nát với một cơ sở vật … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch vụ viết luận văn | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ý thức – vai trò của ý thức và nền kinh tế tri thức


LỜI MỞ ĐẦU. —–***—– Trải qua một thời gian dài sống trong chiến tranh đất nước Việt Nam phải hứng chịu bao đau thương mất mát. Sau cuộc chiến đất nước hoang tàn, đổ nát với một cơ sở vật … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?