Tag Archives: mô hình

MÔ HÌNH NGÂN HÀNG HỒI GIÁO – HƯỚNG ĐI MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM


phức tạp, khó lường và đã lan rộng trở thành cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Tình hình đó cùng với những khó khăn, yếu kém nội tại của nền kinh tế trong nước … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam


MỞ ĐẦU I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngành dược phẩm Việt Nam là một trong số các ngành có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân và đời sống xã hội. Mặc dù có thị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xây dựng mô hình xác định mức phí đóng góp của cộng đồng dân cư trực tiếp hưởng lợi từ việc cải thiệnmôi trường sông Tô Lịch giúp giảm bớt gánh nặng chi tiêu Ngân sách Nhà


Đặt vấn đề Môi trường nói chung và ô nhiễm môi trường nói riêng hiện đang là vấn đề được quan tâm trên toàn thế giới. Việc khắc phục suy thoái môi trường, cải tạo môi trường đang ô nhiễm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CƯƠNG LĨNH NĂM 1991( ĐẠI HỘI VII) ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI X ( 2006) CỦA ĐẢNG BỔ SUNG VÀ PHÁT TRIỂN NHƯ THẾ NÀO VỀ MỤC TIÊU CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, MÔ HÌNH, CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM. ĐỒNG CHÍ PHẢI LÀM GÌ ĐỂ THỰC HIỆN CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.. 2 PHẦN I. SỰ BỔ SUNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG VỚI CƯƠNG LĨNH NĂM 1991 (ĐẠI HỘI VII) 3 I.Khái quát về cương lĩnh năm 1991(Đại hội VII) 3 1. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch vụ viết luận văn | Thẻ , , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đánh giá hiệu qủa kinh tế- xã hội- môi trường của dự án xây dựng mô hình xã hội hóa công tác phân loại, thu gom và xử lý rác thải cụm dân cư 4 xã Thi Sơn, Ngọc Sơn, Văn Xá và Thị Trấn Quế tại huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam


MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU.. 8 1. Sự cần nghiên cứu của đề tài 8 2. Mục đích của đề tài 9 3. Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề. 9 4. Các phương pháp nghiên cứu. 9 5. Cấu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch vụ viết luận văn | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trường phái cổ điển với mô hình tăng trưởng của David Ricardo


Trường phái cổ điển với các mô hình tăng trưởng của David Ricardo, tân cổ điển (mô hình Cobb – Douglas), Mô hình tăng trưởng của trường phái Keynes ( mô hình tăng trưởng của Harrob – Domar ), Mô … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

mô hình công ty mẹ công ty con trên một số doanh nghiệp


Mục lục:   A: lời nói đầu………..…………………………………………………..3. B: nội dung: Tại sao cần đến mô hình công ty mẹ công ty con…………..…….…3-5. Điều kiện hình thành , đặc điểm của mô hình công ty mẹ công ty con……………………………………………………………….…5- 10. Cơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kho sách, Sách kinh tế | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?