Tag Archives: kinh te


BÀI MỞ ĐẦU Du lịch Việt nam đang phát triên với tốc độ khá nhanh trong thời gian gần đây. Nhiều mảng thị trường mới được khai thác rất hiệu quả, nhất là thị trường khách có khả năng thanh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài Đại học | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tác động của nguồn vốn ODA đến quá trình phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam


LỜI NÓI ĐẦU Vốn luôn được coi là một trong những nhân tố quyết định cho quá trình sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. Đặc biệt là để đạt tăng trưởng kinh tế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài Đại học | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Công Nghiệp Hoá – Hiện Đại Hoá trong điều kiện chuyển nền kinh tế nước ta sang kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa


PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay trên thế giới sự phát triển của công nghệ thông tin công nghệ chi thức đồng diễn ra với tốc độ chóng mặt, cuộc cách mạng đó đã đem đến thành tựu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài Đại học | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG TRONG HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ – TỈNH THÁI NGUYÊN


LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự giúp đõ nhiệt tình của các cơ quan, các cấp lãnh đạo và cá nhân. Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc và kinh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận, Đề tài cao học | Thẻ , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ


MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Phát triển kinh tế sản xuất cây ăn quả cũng nhƣ bất kỳ ngành sản xuất kinh doanh nào, muốn tồn tại và phát triển, đứng vững trên thƣơng trƣờng thì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài cao học | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nguồn lực thông tin kinh tế tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia


MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………………… 4 CHƯƠNG I  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC  VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA…………………………………………………………. 9 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia………………………………………………………………………………………… … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay


MỤC LỤC A. ĐẶT VẤN ĐỀ B. NỘI DUNG 1. Tính tất yếu khách quan của vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước.  1.1 Sự hình thành và phát của kinh tế Nhà nước. 1.1.1 Khái niệm nhà nước … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?