Tag Archives: hoạt động kinh doanh

Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh tại ngân hàng TMCP Nông Thôn Mỹ Xuyên


CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài             Hội nhập và toàn cầu hoá kinh tế là xu thế tất yếu và là đòi hỏi khách quan của quá trình phát triển của nền kinh tế. Xu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch vụ viết luận văn | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Cỏ May


MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU………………………………………………………………………..1 1.1. SỰCẦN THIẾT CỦA ĐỀTÀI………………………………………………………..1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU…………………………………………………………….2 1.2.1. Mục tiêu chung…………………………………………………………………………..2 1.2.2. Mục tiêu cụthể…………………………………………………………………………..2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU……………………………………………………………….2 1.3.1. Phạm vi thời gian……………………………………………………………………….2 1.3.2. Phạm vi không gian…………………………………………………………………….2 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phân tích hiệu quả hoạt dộng kinh doanh của Công ty cho thuê tài chính II – Cần Thơ


CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU   1.1  . LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đất nước ta đang trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhu cầu vốn cho nền kinh tế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phân tích hoạt động kinh doanh tại NHCT Kiên Giang


                               PHẦN I: MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Với xu thế hội nhập và cạnh tranh như hiện nay, các Ngân hàng Thương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Thương Mại Thuốc Lá chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh


PHẦN MỞ ĐẦU I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nước ta đang trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam sẽ gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) trong tương lai là một điều tất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | %(count) bình luận

Tác động của thuế GTGT tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt nam


LỜI NÓI ĐẦU Thuế GTGT áp dụng ở Việt nam từ năm 1999 thay cho thuế doanh thu là một loại thuế mới có sự thay đổi căn bản về cách tính thuế, biện pháp hành thu. Việc ban hành … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

một số giải pháp nguồn nhân lực với sự phát triển thương mại tại công ty TNHH In Thanh Bình


Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài một số giải pháp nguồn nhân lực với sự phát triển thương mại tại công ty TNHH In Thanh Bình. 1 1.1.Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài.1 1.2.Xác lập và tuyên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?