Tag Archives: Hồ Chí Minh trong quá trình sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam

Những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong quá trình sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam


  PHẦN I: MỞ ĐẦU. Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, nhân tố hàng đầu bảo đảm mọi thắng lợi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài Đại học | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?