Tag Archives: giải pháp

Phân loại hàng hóa và kiểm tra sau thông quan đối với ô tô. Thực trạng và giải pháp.


Lời mở đầu Năm 1945 Cách mạng tháng 8 thành công, Hồ Chủ tich đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà. Tuy nhiên, sau đó Việt Nam vẫn phải tiếp tục … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài Đại học | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ODA nguồn vốn cho đầu tư phát triển ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp


 LỜI MỞ ĐẦU Sự nghiệp  công nghiệp hoá(CNH), hiện đại hoá(HĐH) đất nước với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp đã đi được một chặng đường khá dài. Nhìn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài Đại học | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xuất khẩu lao động sang thị trường Trung Đông tại công ty Cổ Phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) – Thực trạng và giải pháp


LỜI MỞ ĐẦU Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới diễn ra và đang để lại những hậu quả rất nghiêm trọng. Dư luận thế giới hiện nay có những đánh giá khác nhau về diễn biến, mức độ của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài Đại học | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh ở Công ty xăng dầu quân đội


LỜI MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài. Nền kinh tế thị trường ở nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ thì sự cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng trở nên gay gắt.Đặc biệt năm nay Việt Nam … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề tài cao học | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một số giải pháp nâng cao kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu


PHẦN I : MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện và phát triển các dịch vụ hỗ tiêu thụ sản phẩm hàng hoá. Công cuộc đổi mới toàn diện kinh tế-xã hội nước ta mở đầu từ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch vụ viết luận văn | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phân tích nghiệp vụ tín dụng sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Nông Thôn Mỹ Xuyên


CHƯƠNG I TỔNG QUAN 1.1. Lý do chọn đề tài Năm 2006, tình hình kinh tế chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đã làm tăng thêm những khó khăn thách thức cho nền kinh tế nước ta … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch vụ viết luận văn | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giải pháp phát triển thương mại dịch vụ bán lẻ các sản phẩm may mặc thời trang trên thị trường Hà Nội của công ty TMDV thời trang Hà Nội


CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁN LẺ CÁC SẢN PHẨM MAY MẶC THỜI TRANG TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI CỦA CÔNG TY TMDV THỜI TRANG HÀ NỘI   1.1. Tính cấp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch vụ viết luận văn | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?