Tag Archives: Giải pháp phát triển

Phương hướng và giải pháp phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam


LỜI MỞ ĐẦU H ơn mười năm qua, kể từ khi Việt Nam bước vào thực hiện mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giải pháp phát triển thương mại hàng thực phẩm đông lạnh của trung tâm thương mại Vân Hồ thuộc công ty TNHH nhà nước một thành viên Thực Phẩm Hà Nội


MỤC LỤC CHƯƠNG 1. 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH CỦA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÂN HỒ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG1 1.1Tính cấp thiết của việc nghiên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giải pháp phát triển nghiệp vụ môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall.


Mục lục Lời cảm ơn. Lời mở đầu…………………………………………………………………………………. .1 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN.. ..3 1.1. Công ty chứng khoán. 3 1.1.1. Khái niệm và phân loại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?