Tag Archives: đường lối

Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước với việc quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp


LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây, với nhận thức về vai trò quan trọng của các thành phần kinh tế, trong đó các doanh nghiệp chiếm vị trí quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đường lối đổi mới của đại hội toàn quốc lần thứ VI


Đề tài : Đường lối đổi mới của đại hội toàn quốc lần thứ VI MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU (3) I/ CÔNG NGHIỆP NẶNG VÀ KẾT CẤU HẠ TẦNG (4) II- BA CHƯƠNG TRÌNH LỚN : LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM, HÀNG TIÊU DÙNG, HÀNG … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ


Lời mở đầu Công cuộc xây dựng xã hội mới phải được tiến hành toàn diện trên các mặt: quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, nền văn hoá và những con người của xã hội. Công nghiệp hóa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kho sách, Sách kinh tế | Thẻ , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

tài liệu ôn thi môn đường lối cách mạng


  Đề cương: download here Giáo trình: download here

Đăng tải tại công nghệ thông tin, Uncategorized | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?