Tag Archives: doanh nghiệp

P.tích môi trường vĩ mô của doanh nghiệp (PEST) & P.tích thị trường tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà


P.tích môi trường vĩ mô của doanh nghiệp (PEST) & P.tích thị trường tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà <ngắn hạn>   MỤC LỤC   I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY.. 2 1. Giới thiệu chung. 2 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp


Lời nói đầu   Nói đến sản xuất kinh doanh dưới bất cứ hình thái kinh tế xã hội nào, thì vốn là yếu tố đầu tiên giữ vai trò quan trọng và quyết định đối với một doanh nghiệp. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tài liệu trường ngoại thương | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vốn lưu động và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp


Lời nói đầu  Có thể nói trong nền kinh tế thị trường hiện nay, để tiến hành bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng cần chủ động về vốn, tuỳ vào đặc điểm kinh doanh cụ thể … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đổi mới công tác quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước của Cục Tài chính doanh nghiệp


Lời mở đầu  Đối với  nền kinh tế Việt Nam, kinh tế nhà nước có vai trò quyết định trong việc giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định và phát triển kinh tế, chính trị, xã hội … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Các giải pháp nâng cao hiệu quả cho xuất khẩu của doanh nghiệp Chiếu cói Hoàng Long


mục lục Lời nói đầu  1 Chương I   3 Những vấn đề cơ bản của hoạt động kinh doanh xuất khẩu  trong nền kinh tế thị trường  3 I. Hiểu biết chung về kinh doanh xuất khẩu. 3 1. Khái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

thực trạng tiền lương tiền thưởng với vấn đề kớch thớch lao động trong các doanh nghiệp hiện nay


  CHƯƠNG I: MỘT SỐ HỌC THUYẾT LÍ LUẬN VỀ TIỀN CễNG. 1.William Petty (1632-1687) W.Petty là một trong những người sỏng lập ra học thuyết kinh tế trường phỏi cổ điển ở Anh . ễng vừa là một đại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kho sách, Sách kinh tế | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ảnh hưởng của chính sách kinh tế – xã hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệp


Bài tập môn học ảnh hưởng của chính sách kinh tế – xã hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệp   Bài làm Ngày nay KH và CN đã chiếm một vị trí quan trọng, trở thành … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sách kinh tế | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?