Tag Archives: ĐỂ

Giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành cao su Việt Nam


Lời Mở Đầu     1.Tính cấp thiết của đề tài. Cây cao su là cây công nghiệp dài ngày,có khả năng thích ứng rộng,tính chống chịu với điều kiện bất lợi cao và mang giá trị kinh tế lớn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ THỎA MÃN CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI DU LỊCH Ở VIỆT NAM VÀ CÁC GIẢI PHÁP MARKETING ĐỂ NÂNG CAO MỨC ĐỘ THỎA MÃN.


Lời mở đầu Du lịch hiện nay đang ngày càng trở nên phổ biến và nó cũng thể hiện vai trò ngày càng lớn đối với nền kinh tế. Được coi là một ngành công nghiệp” không khói” , du … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

một số giải pháp để tăng cường huy động và sử dụng các nguồn vốn trong nước


LờI NóI ĐầU Trong mỗi giai đoạn phát triển kinh tế,  Chính phủ cần đề ra một số chính sách tài chính phù hợp để thực hiện các mục tiêu của chính sách kinh tế xã hội. Trong đó, việc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA để phát triển kết cấu hạ tầng đô thị thành phố Hà Nội


Mục lục   Trang Lời mở đầu 1 Chương I: Một số vấn đề lý luận chung. I. Khái niệm và vai trò của vốn đầu tư. 1. Khái niệm và vai trò của vốn đầu tư. 2. Các nguồn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA để phát triển kết cấu hạ tầng đô thị thành phố Hà Nội


lời mở đầu  Tình hình thế giới đang có nhiều biến đổi sâu sắc, xu hướng đối đầu trước đây chuyển sang đối thoại và hợp tác. Các nước trên thế giới tích cực mở rộng quan hệ và hợp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một số giải pháp cho vấn đề huy động và sử vốn có hiệu quả ở Công ty Hoá chất mỏ


lời nói đầu         Trong cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt hiện nay, các doanh nghiệp muốn đứng vững thì việc nâng cao hiệu quả sản xuất kimh doanh là điều quan trọng. Các doanh nghiệp phải bước … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Những giải pháp đồng bộ để hoàn thiện chính sách thuế xuất nhập khẩu


          mục lục Trang   Lời nói đầu                                                                                                        1 chương I: thuế và vai trò vủa thuế xuất                                   2                       nhập khẩu ở nước ta I. Vai trò và nguồn gốc của thuế                                                                      2 1. Khái quát … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?