Tag Archives: đề xuất

MỘT SỐ CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM NHẬN DẠNG, PHÁT HIỆN VÀ NGĂN NGỪA CÁC GIAN LẬN VÀ SAI SÓT TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH


1. NHỮNG DẤU HIỆU NHẬN DẠNG CỦA NHỮNG HÀNH VI GIAN LẬN VÀ SAI SÓT : Nếu sai là hành vi vô tình, hoặc không biết những qui định, hoặc không đủ điều kiện, khả năng để lập báo cáo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nghiên cứu công nghệ cdma2000 1xev-do và đề xuất một số giải pháp ứng dụng


MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN……………………………………… ……………………………………….. 1 MỤC LỤC……………………………………… ………………………………………….. ……… 2 CÁC TỪ VIẾT TẮT ………………………………………….. ………………………………. 5 DANH MỤC HÌNH VẼ ………………………………………….. ………………………….. 7 DANH MỤC BẢNG…………………………………….. …………………………………….. 9 LỜI NÓI ĐẦU ………………………………………….. ……………………………………….. 1 PHẦN I: CÔNG … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề xuất chiến lược hội nhập kế toán quốc tế cho Việt Nam


MỤC LỤC Trang Mở ñầu……………………………………………………………………………. Chương 1: HỆ THỐNG KẾ TOÁN CÁC QUỐC GIA………………………… 1.1. Sự hình thành và phát triển của hệ thống kế toán các quốc gia…………… 1.1.1. Hệ thống bút toán kép – nền tảng của kế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý vốn ở công ty Hồng Hà – Bộ Quốc phòng


LỜI NÓI ĐẦU Thế kỷ 20 đã đi qua, thế kỷ 21 đã đến với nhân loại. Mỗi người chúng ta sống trong thế kỷ 20 đã chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu sâu sắc và to lớn. Những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?