Tag Archives: đề thi

Đề thi Hành vi mua


C1: Khai niem hvm cua ng tieu dung. Vai tro cua nghien cuu hvm. Lien he thuc tien hvm cua khach hang ng tieu dung tiem nang. Cau 2: Yeu to anh huong toi hvm khach hang to chuc? ptich … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề thi trường thương mại | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề thi QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI


1. Hãy nêu các biện pháp tạo động lực cho nhân viên bán hàng. Trong các biện pháp phi hành chính, biện pháp nào là quan trọng nhất? 2. Giả sử bạn là nhân viên mua hàng của siêu thị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề thi trường thương mại | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỀ THI HỆ THỐNG THÔNG TIN


1. tác nhân bên ngoài của httt là gì. có httt nòa ko có tác nhân ngoài ko.tai sao. nói tác nhân ngoài ko thuộc tổ chức sử dụng httt đúng hay sai. tại sao 2. nêu và giải thích … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề thi trường thương mại | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề thi quản trị chiến lược


câu 1: nêu khái niệm phân loại nguồn lực năng lực và năng lực cốt lõi của doanh nghiệp.hãy phân tích chỉ ra nguồn lực năng lực , năng lực cốt lõi của doanh nghiệp kinh doanh may mặc hoặc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề thi trường thương mại | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề thi Quản trị nhân lực


Câu1 : Trình bày hình thức đãi ngộ thông qua môi trường làm việc? Để giữ chân nhân tài dn có cần áp dụng hình thức này k? tại sao? Câu 2: 1)Xây dựng thông báo tuyển dụng cho vị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề thi trường thương mại | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐA BÊ TÔNG 2+ ĐỀ THI- ĐA BÊ TÔNG CỐT THÉP 1


http://www.mediafire.com/?ewtjmmzmy2d   ( bê tông cốt thép 1) http://www.mediafire.com/?5966sg5kpwtxoc3  (bê tông 2+ đề thi)

Đăng tải tại Đề thi ngành xây dựng | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỀ THI-ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH


ĐỀ CŨ http://www.mediafire.com/download.php?rih6th5gwqhrfh4 http://www.mediafire.com/download.php?982653xd7b49wd6 http://www.mediafire.com/download.php?5ooo8al68x3mx6d ĐỀ MỚI 2012-2013   http://www.facebook.com/media/set/?set=a.476284312419308.100647.242948835752858&type=1 (-NL-)

Đăng tải tại Đề thi ngành xây dựng | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?