Tag Archives: Đánh giá

Đánh giá năng lực cạnh tranh về công nghệ của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2008-2010


  PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới hiện nay, Việt Nam từng bước thể hiện được năng lực cạnh tranh của mình trên thị trường quốc tế. Thực … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CHÈ CỦA HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN CHẤN – YÊN BÁI


LỜI CẢM ƠN Luận văn được hoàn thành là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu lý luận và tích luỹ kinh nghiệm thực tế của tác giả. Những kiến thức mà thầy cô giáo truyền thụ đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC TỰ NHIÊN TRONG HỘ GIA ĐÌNH TỚI THU NHẬP VÀ AN TOÀN LƯƠNG THỰC CỦA HỘ NÔNG DÂN HUYỆN ĐỊNH HOÁ-TỈNH THÁI NGUYÊN


LỜI CẢM ƠN Luận văn được hoàn thành là quá trình học tập, nghiên cứu và tích luỹ kinh nghiện của tác giả. Để thực hiện thành công luận văn này, ngoài những lỗ lực của bản thân, sự giảng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đánh giá hiệu quả sản xuất của mô hình lúa cá và lúa màu ở xã Vĩnh Phú Đông


CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀTÀI 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀTÀI Trong những nămqua, do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu ngày càng thất thường cùng với những biến động to lớn của nền kinh tếtrong nước nói … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phân tích và đánh giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (mã cổ phiếu: TSC)


TÓM TẮT Trong sự nghiệp đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta liên tục tăng trưởng và ổn định, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch ngày càng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đánh giá hoạt động kinh doanh thẻ hiện nay của các NHTM tại Việt Nam


MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1   Lý do chọn đề tài ……………………………………………………………………………………….. 1 1.2   Mục tiêu nghiên cứu…………………………………………………………………………………….. 1 1.3   Phạm vi nghiên cứu……………………………………………………………………………………… 1 1.4   Phương pháp nghiên cứu………………………………………………………………………………. 2 CHƯƠNG 2 : CƠ SỠ LÝ THUYẾT…………………………………………………………………….. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CẤP TÍN DỤNG HIỆN NAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI


LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam hiện nay đang trong quá trình đổi mới, phát triển kinh tế theo hướng toàn diện và lâu dài để có thể bắt nhịp với nền kinh tế Thế giới. Chặng đường đổi mới của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?