Tag Archives: công ty May Thăng Long

Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty may thăng long


/..LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có nhiều biến đổi quan trọng theo chiều hứơng tích cực để có thể phát triển một cách duy nhất là doanh nghiệp phải thấy được sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tiêu thụ sản phẩm may mặc trên thị trường nội địa của công ty May Thăng Long


  Lời nói đầu   Việc thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa nền kinh tế, xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường đã đưa nền kinh tế nước ta … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phân tích công tác Marketing ở Công ty may Thăng Long


                               Lời nói đầu             Sau hơn 10 năm đổi mới nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều thay đổi lớn, chuyển từ nền kinh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Mỹ của Công ty may Thăng Long


Lời mở đầu Quá trình hội nhập và xu thế toàn cầu hoá trở thành “một dòng thác lớn’khi cuộc cách mạng khoa học –kỹ thuật và công nghiệp phát triển lên đỉnh cao mới, lôi cuốn các quốc gia … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một số vấn đề về tiêu thụ sản phẩm tại công ty May Thăng Long


Mục lục llời nói đầu……………………………………………………………………………………………………………… 1                                                              phần I lý luận chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm                               của công ty  may thăng long…………………………………………………………… 3 I/ Bản chất của việc tiêu thụ sản phẩm và vai trò của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty may thăng long


lời nói đầu Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có nhiều biến đổi quan trọng theo chiều hứơng tích cực để có thể phát triển một cách duy nhất là doanh nghiệp phải thấy được sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Các biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nội địa của công ty May Thăng Long”


  Lời nói đầu   Việc thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa nền kinh tế, xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường đã đưa nền kinh tế nước ta … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?