Tag Archives: CON NGƯỜI

VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC


LỜI NÓI ĐẦU        Con người đối với vai trò là hai thực thể , thực thể tự nhiên và thưc thể xã hội . Hai thực thể này thống nhất với nhau có mâu thuẫn đối lập nhưng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vai trò của con người trong công cuộc CNH – HĐH đất nước


LỜI NÓI ĐẦU        Tại sao lại phải nghiên cứu về phạm trù con người và vấn đề về con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong khi thế giới đã trải qua hai … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Con người và các mối quan hệ


MỤC LỤC   Trang Lời mở đầu 2 Chương I: Cách nhìn tổng thể về thuyết con người 3 1. Bản chất con người là tổng hoà những mối quan hệ xã hội 3 2.Người lao động là yếu tố … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vấn đề triết học về con người và con người trong quá trình đổi mới hiện nay


LỜI MỞ ĐẦU Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của kinh tế tri thức, đòi hỏi mỗi con người phải được đào tạo trình độ học vấn, năng lực ; tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sự phát triển con người và nguồn nhân lực


LỜI NÓI ĐẦU Trước xu thế mở cửa hội nhập với kinh tế thế giới cũng như trong quá trình tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước vấn để phát triển nguồn nhân lực ở nước ta … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

vấn đề về con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá


LỜI NÓI ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Tại sao lại phải nghiên cứu về phạm trù con người và vấn đề về con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong khi thế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐÁNH THỨC CON NGƯỜI PHI THƯỜNG TRONG BẠN


NỘI DUNG Con người là tạo vật duy nhất có đời sống tâm linh, chính vì thế chúng ta không bị lệ thuộc hoàn toàn vào hoàn cảnh, mà ngược lại còn có thể tạo nên hoàn cảnh. Chỉ có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khơi nguồn cảm hứng | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?