Tag Archives: chủ nghĩa xã hội

CNH-HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta


ĐẶT VẤN ĐỀ Từ đại hội Đảng lần thứ III, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH-HĐH) là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ, Đảng ta đã xác định thực chất của CNH … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội


GS, VS. Nguyễn Duy Quý Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, trong đó tư tưởng của Người về chủ nghĩa xã hội là một bộ phận … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội


PHẦN MỞ ĐẦU 1.      Đặt vấn đề Hiện nay khi mà các thế lực thù địch trong và ngoài nuớc không ngừng chống phá chính quyền của ta và vin vào sự sụp đổ của Liên Xô và các nước … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vận dụng vào hoạt động thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay


Đề tài: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vận dụng vào hoạt động thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay  MỞ ĐẦU Như chúng ta đã biết kể từ khi hệ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CƯƠNG LĨNH NĂM 1991( ĐẠI HỘI VII) ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI X ( 2006) CỦA ĐẢNG BỔ SUNG VÀ PHÁT TRIỂN NHƯ THẾ NÀO VỀ MỤC TIÊU CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, MÔ HÌNH, CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM. ĐỒNG CHÍ PHẢI LÀM GÌ ĐỂ THỰC HIỆN CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.. 2 PHẦN I. SỰ BỔ SUNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG VỚI CƯƠNG LĨNH NĂM 1991 (ĐẠI HỘI VII) 3 I.Khái quát về cương lĩnh năm 1991(Đại hội VII) 3 1. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch vụ viết luận văn | Thẻ , , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Người là hiện thân sáng chói của tư tưởng Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là mẫu mực của tinh thần Độc lập tự chủ, tự lực tự cường, đổi mới và sáng tạo


MỤC LỤC   I. ĐẶT VẤN ĐỀ. 3 II/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.. 4 1. GIẢI THÍCH VẤN ĐỀ.. 4 a. Độc lập dân tộc là gì?. 4 b. Chủ nghĩa xã hội là gì?. 5 c. Độc lập dân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XàHỘI


LỜI MỞ ĐẦU             Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt vời về tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộ,Người luôn mang trong mình một tinh thần độc lập tự chủ,tự lực tự cường,không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?