Tag Archives: cái riêng và cái chung; vận dụng nó

Mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung; vận dụng nó trong xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam


  Lời nói đầu Nền kinh tế Việt Nam đã chuyển  đổi từ cơ chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự định hướng của Nhà nước. Những thành tựu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kho sách, Sách kinh tế | Thẻ , , , , , | %(count) bình luận