Tag Archives: biểu hiện

Mâu thuẫn biện chứng và biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam


   LỜI NÓI ĐẦU           Mâu thuẫn là hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực: tự nhiên, xã hội và tư duy con người. Trong hoạt động kinh tế, mặt trận cũng mang tính phổ biến, chẳng hạn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bản chất và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư


Phần I : Mở đầu   Theo danh giá của VI LêNin thì lý luận giá trị thặng dư là hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của C.Mac. Các nhà tư bản để đạt được mục đích tối … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kho sách, Sách kinh tế | Thẻ , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?