Category Archives: Ngân hàng- Tài chính

Nguyên lý hoạt động ngân hàng


 Bài tập   Đề thi   

Đăng tải tại Ngân hàng- Tài chính | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa ở nước ta


A. Lời mở đầu   Đất nước ta trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội phải xây dựng một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ngân hàng- Tài chính, Sách kinh tế | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

tài chính doanh nghiệp (Ngoài ngành)


tài chính doanh nghiệp (Ngoài ngành) bởi Đề thi-NEU vào 12 tháng 3 2012 lúc 19:06 ·   Hiện giờ môn này khá ít tài liệu, bạn nào có slide, đề thi, đề cương hay tài liệu gì hay, hãy gửi đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ngân hàng- Tài chính | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

tài chính công


Hình thức thi Bạn nào biết hình thức thi môn này ra sao và có kinh nghiệm gì trong việc học và thi thì cmt bên dưới nhé   Bài tập ôn thi Bài tập ôn thi       … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ngân hàng- Tài chính | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?