Category Archives: Kế toán- Kiểm toán

Báo cáo thực tập tại Công ty Số 2


Lời mở đầu Trong những năm qua nền kinh tế nước ta đã có sự chuyển biến sâu sắc từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu chuyển sang nền kinh tế thị trường mở cửa, có quan hệ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kế toán- Kiểm toán | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề thi KIỂM TOÁN


NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC PHẦN: KIỂM TOÁN (45 tiết – 3 tín chỉ) I.  LOẠI 1 ĐIỂM Câu 1: Khái niệm kiểm toán? Theo quan điểm hiện đại, phạm vi kiểm toán bao gồm những lĩnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kế toán- Kiểm toán | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô -CACC thực hiện


  HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN THỦ ĐÔ (CACC) THỰC HIỆN   LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế Việt Nam đang … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kế toán- Kiểm toán, Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động – Xã hội


LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, một Xí nghiệp công nghiệp muốn tồn tại, hoạt động và phát triển được phải luôn tìm mọi cách đáp ứng được các yêu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kế toán- Kiểm toán, Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Kế toán quản trị


   Bài tập   Slide 

Đăng tải tại Kế toán- Kiểm toán | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Kế toán-kiểm toán


Kiểm toán căn bảnhttp://www.facebook.com/notes/%C4%91%E1%BB%81-thi-neu/ki%E1%BB%83m-to%C3%A1n-c%C4%83n-b%E1%BA%A3n/391831350871590   Kế toán công ty http://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=353614994693226&id=245204298867630   Kế toán quản trị:   www.facebook.com/note.php?note_id=245735622147831 http://www.mediafire.com/?hzbj1chep2395f7 http://www.mediafire.com/?uh3jbdc9p6vj5ft http://www.mediafire.com/?sea3d3xp29wws   Kiểm toán hoạt động:   http://www.mediafire.com/?ts6shx4oxhbx37a Trong link gồm+ bài giảng thầy Nhật+ đề thi, tổng hợp từ forum + sưu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kế toán- Kiểm toán | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?