Category Archives: Uncategorized

Báo cáo thực tập tại Công ty Số 2


Lời mở đầu Trong những năm qua nền kinh tế nước ta đã có sự chuyển biến sâu sắc từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu chuyển sang nền kinh tế thị trường mở cửa, có quan hệ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kế toán- Kiểm toán | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề thi KIỂM TOÁN


NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC PHẦN: KIỂM TOÁN (45 tiết – 3 tín chỉ) I.  LOẠI 1 ĐIỂM Câu 1: Khái niệm kiểm toán? Theo quan điểm hiện đại, phạm vi kiểm toán bao gồm những lĩnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kế toán- Kiểm toán | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

KẾ HOẠCH MARKETING VỀ SẢN PHẨM CÀ PHÊ LON BIRDY


                                  Phần mở đầu            Cà phê hiện nay là loại đồ uống đang được ưa chuộng ở Việt Nam. Hiện nay cà phê … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại công nghệ thông tin, Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô -CACC thực hiện


  HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN THỦ ĐÔ (CACC) THỰC HIỆN   LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế Việt Nam đang … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kế toán- Kiểm toán, Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động – Xã hội


LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, một Xí nghiệp công nghiệp muốn tồn tại, hoạt động và phát triển được phải luôn tìm mọi cách đáp ứng được các yêu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kế toán- Kiểm toán, Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nguyên lý hoạt động ngân hàng


 Bài tập   Đề thi   

Đăng tải tại Ngân hàng- Tài chính | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Kế toán quản trị


   Bài tập   Slide 

Đăng tải tại Kế toán- Kiểm toán | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?