Category Archives: Tuyển dụng

Dịch thuật-Tuyển dụng cộng tác viên dịch thuật


Bạn muốn có 1 công việc với mức thù lao hấp dẫn. Thời gian làm việc hoàn toàn tự do. Tích lũy nhiều kinh nghiệm bản thân trong quá trình dịch thuật. Rèn luyện khả năng ngoại ngữ của bản … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tuyển dụng | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tuyển dụng cộng tác viên


Bạn muốn có 1 công việc với mức thù lao hấp dẫn. Thời gian làm việc hoàn toàn tự do. Tích lũy nhiều kinh nghiệm bản thân trong quá trình viết luận văn. Rèn luyện được tính năng động, sáng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại tuyển dụng, Tuyển dụng | Thẻ , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?