Category Archives: Sách kinh tế

Tài liệu lập kế hoạch kinh doanh


PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÁC PHƯƠNG PHÁP HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN I. PHÂN LOẠI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.      Căn cứ vào mục đích đầu tư 1.1 Các dự án đầu tư mở rộng: Dự án đầu tư mới … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sách kinh tế | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP


LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, SỐ 14/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2008 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sách kinh tế | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Luật thuế giá trị gia tăng


Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thuế giá trị gia tăng. Chương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sách kinh tế | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Luật Kế tóan


  Luật Kế tóan (số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003)   Ðể thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sách kinh tế | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Môi trường và con người


Môi trường và con người : Tài liệu ôn tập môi trường và con người :http://www.mediafire.com/?yzzhgouzjtn

Đăng tải tại Sách kinh tế | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Kinh tế tri thức


Kinh tế tri thức : Kỷ yếu hội thảo kinh tế tri thức – tập 1 : http://www.mediafire.com/?cyditgrn1zu Kỷ yếu hội thảo kinh tế tri thức – tập 2 : http://www.mediafire.com/?mcantjtltgn Sưu tầm về kinh tế tri thức : http://www.mediafire.com/?25qqmzr5o1w

Đăng tải tại Kho sách, Sách kinh tế | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phân tích và xử lý thông tin


Phân tích và xử lý thông tin : Phân tích dữ liệu : http://www.mediafire.com/?rtygtezchzd Phân tích và thiết kế hệ thống : http://www.mediafire.com/?ongtn42znzg Phương pháp thu thập thông tin : http://www.mediafire.com/?zqkqzztyow5

Đăng tải tại Kho sách, Sách kinh tế | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?