Category Archives: quản trị

Hoàn thiện mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của Tổng công ty Thép Việt Nam


Mục lục                                                                                                    Trang Lời nói đầu……………………………………………………………………….. 1 Phần I: Tiêu thụ sản phẩm và mạng lưới tiêu thụ sản phẩm .. 2 1.1       Tiêu thụ và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ 2 1.1.1    … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kho sách, quản trị | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thực trạng khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của công ty khoá minh khai


mục lục   Lời mở đầu  1 Phần I:       Những vấn đề lý luận về khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 3 I.     Vai trò và loại hình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kho sách, quản trị | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ vận tải nhằm mở rộng thị trường tại Công Ty Vận Tải vàĐại Lý Vận Tải


Mục lục Lời nói đầu…………………………………………………………………………………… 1 PhÇn I: Những vấn đề cơ bản về chất lượng dịch vụ và vai trũ của nú đối với việc mở rộng thị trường……………………………………………………………… 3 I. Chất lượng dịch vụ……………………………………………………3 1. Dịch vụ và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại quản trị | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Tân á


Lời nói đầu          Tiêu thụ sản phẩm là công việc hàng ngày của các doanh nghiệp, đồng thời cũng là mối quan tâm hàng đầu của các nhà kinh doanh. Nếu như thời bao cấp trước đây, khi mà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kho sách, quản trị | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tăng cường hiệu quả thu hút khách đến vui chơi giải trí tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giải Trí Hà Nội


Lời mở đầu. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, với việc đô thị hoá, công nghiệp hoá diễn ra với tốc độ nhanh làm ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khoẻ của con … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kho sách, quản trị | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty May Chiến Thắng


Lời mở đầu Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào, dù là doanh nghiệp thương mại hay doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển phải có thị trường để tiêu thụ sản phẩm của mình. Doanh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kho sách, quản trị | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một số biện pháp thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty TSC


    Mục Lục Lời nói đầu. Lời cảm ơn. Chương I: Không ngừng củng cố và phát triển công tác tiêu thụ sản phẩm là nhiệm vụ cấp thiết của doanh nghiệp trong cơ chế mới. I.      Những vấn đề … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại quản trị | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?