Category Archives: Kho sách

Kinh nghiệm đi thực tập tốt nghiệp của một bạn sinh viên


21 tuổi, Nó bắt đầu bước vào đời. Nó bắt đầu đi dải hồ hơ khắp các trang tin tuyển dụng vào vị trí nhân sự… Ngay cả những công ty, nó viết thư trình bày lý do, gửi CV, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kho sách | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

carry trade


I.         Tổng quan về carry trade.   I.1/ Khái niệm           Carry trade là một hình thức phổ biến của các nhà đầu tư trên thị trường lợi dụng vào tính không cân đối của mức lãi suất toàn cầu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kho sách | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thi cao học khối kinh tế: Ðề thi Kinh tế Chính trị Cao học


http://www.mediafire.com/?m0o0ibw7xmx

Đăng tải tại Kho sách | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Slide 3 phần chính của thị trường chứng khoán Việt Nam


http://www.ziddu.com/download/9253960/VIETNAMSTOCKMARKET.ppt.html

Đăng tải tại Kho sách | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ


LUẬT QUẢN LÝ THUẾ CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 78/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kho sách | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2, SỐ 04/2007/QH12 NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2007   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kho sách | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tổng hợp tài liệu học tiếng anh


Web Traffic secrets http://www.mediafire.com/view/?1jg490tz5gg9d1o IM Toolkit A step-by step Guide to Internet Marketing success http://www.mediafire.com/view/?6k87psz91if2q6b The affiliate MKT success road map http://www.mediafire.com/view/?vhvhenabtvdh53r 101 Customer_Service_Training_Scripts_for_Handling_Any _Situation http://www.mediafire.com/view/?u1oaeqk8um2bcfo 107 Terms for new marketers http://www.mediafire.com/view/?7b0x32911ttvbxq 16 Secrets of Guerilla Marketing http://www.mediafire.com/view/?zdpx53z891bho2l 10 mistake … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kho sách | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?