Category Archives: Luận văn, chuyên đề, khóa luận

Luận văn, chuyên đề, khóa luận

Thị trường ngoại hối thế giới


Lời mở đầu  Thị trường ngoại hối :được hình thành và hoạt động từ rất lâu trên thế giới. Nó thực sự tối cần thiết cho sự phát triển kinh tế cũng như sự tăng trưởng trong tương lai của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đàm phán trong kinh doanh


LỜI MỞ ĐẦU Đàm phán trong kinh doanh là một bước hết sức quan trọng, phản ánh sự thành bại của một doanh nghiệp. Hiểu rõ được các qui trình trong đàm phán kinh doanh sẽ giúp cho bạn trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Những nhân tố nào quyết định đến lượng hàng hóa mà người mua cầu? Tại sao đường cầu dốc xuống


Bài tập cá nhân Những nhân tố nào quyết định đến lượng hàng hóa mà người mua cầu? Tại sao đường cầu dốc xuống? Những yếu tố quyết định đến lượng hàng hóa mà người mua cầu Cầu là nhu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phát triển nguồn nhân lực ở Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam


LỜI MỞ ĐẦU Cuối năm 2006, Việt Nam chính thức gia nhập WTO, đây là cơ hội rất lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong quá trình đổi mới và phát triển kinh tế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Management Skills Assignment Building a Successful Business


Management Skills Assignment Building a Successful Business Garrett Boone and Kip Tindell have built a successful business by selling storage products for businesses and homes.  (First we accumulate “stuff” and then we buy something to put all of that “stuff”in! … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận, Viết thuê Assignment | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

International Marketing Assignment Application Assignment


 International Marketing  Assignment Application Assignment Using the stages of international negotiation, prepare a detailed negotiation strategy for a UK business wishing to sell soft drinks to Japan. Application Assignment You have recently been appointed international marketing manager for an organisation … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận, Viết thuê Assignment | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Global Business Assignment


Global Business     Assignment Assessment                                                                          Industry Analysis Students will work in small groups of three to carry out an economic analysis of a particular industry of their choice.  The following issues should be addressed in the course of the … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận, Viết thuê Assignment | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?