Category Archives: Đề thi trường thương mại

Đề thi ,trường thương mại

ĐỀ THI ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM bởi Đề thi học kỳ – Đại học Thương Mại vào 28 tháng 11 2012 lúc 15:56 ·


âu 1: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ? Câu 2: Phân tích đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hóa thời kì trước đổi mới.Theo anh chị qua việc nghiên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề thi trường thương mại | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề cương ôn tập môn Hệ Thống Thông Tin Quản Lý


1. Khái niệm, vai trò của hệ thống thông tin? Các cách phân loại hệ thống thông tin? Các nguyên tắc trong xây dựng hệ thống thông tin? 2. Trình bày nguồn tài nguyên dữ liệu, nguồn tài nguyên con … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề thi trường thương mại | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề thi tự luận thương mại điện tử khoa V


Đề 1 : câu 1: Phân tích lợi ích của TMĐT. lợi ích nào phổ biến nhất với người tiêu dùng. tại sao? câu 2: phân tích các vấn đề an toàn trong TMĐT. vấn đề nào phổ biến nhất. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề thi trường thương mại | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề thi Hành vi mua


C1: Khai niem hvm cua ng tieu dung. Vai tro cua nghien cuu hvm. Lien he thuc tien hvm cua khach hang ng tieu dung tiem nang. Cau 2: Yeu to anh huong toi hvm khach hang to chuc? ptich … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề thi trường thương mại | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề thi QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI


1. Hãy nêu các biện pháp tạo động lực cho nhân viên bán hàng. Trong các biện pháp phi hành chính, biện pháp nào là quan trọng nhất? 2. Giả sử bạn là nhân viên mua hàng của siêu thị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề thi trường thương mại | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề thi Quản trị công ty đa quốc gia


Đề 10: Câu 1: phân tích ưu, nhược điểm của chiến lược đa nội địa? Ví dụ minh họa và cho biết vì sao hãng lại lựa chọn chiến lược này? Câu 2: phân tích ưu nhược điểm của hoạt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề thi trường thương mại | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỀ THI HỆ THỐNG THÔNG TIN


1. tác nhân bên ngoài của httt là gì. có httt nòa ko có tác nhân ngoài ko.tai sao. nói tác nhân ngoài ko thuộc tổ chức sử dụng httt đúng hay sai. tại sao 2. nêu và giải thích … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đề thi trường thương mại | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?