Category Archives: Đề thi ngành xây dựng

đề thi xây dựng, xây dựng hà nội, trường xây dựng

đồ án tham khảo UBND


đồ án tham khảo UBND http://www.mediafire.com/?3uvklph3qx5ud  

Đăng tải tại Đề thi ngành xây dựng | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chuyên ngành Đường – ĐH GTVT( SONG NGỮ VIỆT-ANH) -THAM KHẢO


Mã: http://www.mediafire.com/?5cbxqjacdah7uw9 http://www.mediafire.com/?kh5wxrvdcwegcre http://www.mediafire.com/?hayohqup2vkdeh9 http://www.mediafire.com/?nboyff5dwzg5znh Link MF – VIE: Mã: http://www.mediafire.com/?za1xk1psonyh441

Đăng tải tại Đề thi ngành xây dựng | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

DA THI CONG 1 ( HONG UNIKEY THONG CAM NHE)


http://www.mediafire.com/?68u3y8j9rzc31j6 VA CAC D.A MAU NHE’ :  http://www.mediafire.com/?o9oj9nm3o85p7v0

Đăng tải tại Đề thi ngành xây dựng | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐA BÊ TÔNG 2+ ĐỀ THI- ĐA BÊ TÔNG CỐT THÉP 1


http://www.mediafire.com/?ewtjmmzmy2d   ( bê tông cốt thép 1) http://www.mediafire.com/?5966sg5kpwtxoc3  (bê tông 2+ đề thi)

Đăng tải tại Đề thi ngành xây dựng | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NHÂN- BẢN FULL


http://www.mediafire.com/view/?9vjv19in8n1xnzb

Đăng tải tại Đề thi ngành xây dựng | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỦ ĐẢNG


http://www.mediafire.com/?y8by198sekn97yj

Đăng tải tại Đề thi ngành xây dựng | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỀ THI KẾT CẤU GỖ ( THAM KHẢO)


http://www.mediafire.com/view/?cs3i7pkycdc16ut

Đăng tải tại Đề thi ngành xây dựng | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?