Hoàn thiện hệ thống tổ chức kinh doanh tiêu thụ xi măng của Công ty Vật tư kĩ thuật xi măng


LỜI NÓI ĐẦU

Đại hội Đảng toàn quốc lần 6 – năm 1986 đã quyết định đưa Đất nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN .Trong 20 năm qua, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước trong đó có đổi mới về kinh tế. Có thể nói, những tác động tích cực của các quy luật thị trường đã phát huy tác dụng và đã có ảnh hưởng to lớn tới mọi ngành mọi lĩnh vực của nền kinh tế .

 Quy luật cạnh tranh là một trong những quy luật phổ biến của nền kinh tế thị trường và cạnh tranh ngày càng diễn ra mạnh mẽ và khốc liệt .Việc nâng cao khả năng cạnh tranh để một doanh nghiệp có thể tồn tại và đứng vững trên thị trường là đòi hỏi và là yêu cầu khách quan đối với bất kì một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào. Công ty Vật tư kĩ thuật xi măng cũng vậy. Là một Công ty kinh doanh thương mại xi măng – trực thuộc Tổng công ty xi măng Việt nam, việc tăng cường khả năng tiêu thụ sản phẩm là vấn đề luôn được Công ty quan tâm đặc biệt vì tiêu thụ là lĩnh vực quan trọng nhất của Công ty .

Với đặc thù của Công ty VTKTXM, thì một hệ thống tổ chức tiêu thụ xi măng hợp lý, vừa phải đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, vừa phải thực hiện nhiệm vụ giữ bình ổn thị trường giá cả trên các địa bàn được Tổng công ty XMVN phân công quản lý .Vì vậy, hệ thống tổ chức kinh doanh tiêu thụ có một ý nghĩa to lớn và quan trọng để Công ty hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

Xuất phát từ yêu cầu đó tôi chọn đề tài “ Hoàn thiện hệ thống tổ chức kinh doanh tiêu thụ xi măng của Công ty Vật tư kĩ thuật xi măng”.

                                         

Qua đề tài này tôi xin đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống tổ chức kinh doanh tiêu thụ của Công ty dựa trên những kiến thức đã học và nhận thức của bản thân trong thời gian thực tập tại Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng.

Ngoài Phần mở đầu, Phần kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo thì luận văn tốt nghiệp gồm có 3 chương :

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về Công ty Vật Tư Kĩ Thuật Xi Măng.

Chương 2: Thực trạng  hệ thống tổ chức kinh doanh tiêu thụ xi măng của Công ty VTKTXM.

Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống tổ chức kinh doanh tiêu thụ của Công ty .

 Em xin cảm ơn thầy Vũ Hoàng Nam, cùng tâp thể Cán bộ phòng Kế hoạch & thị trường, phòng Tổ chức lao động, phòng Tài chính kế toán – Công ty Vật tư Kĩ thuật xi măng, đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.

CHƯƠNG MỘT

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VTKTXM

 

1. Quá trình phát triển, chức năng nhiệm vụ của Công ty VTKTXM

Công ty Vật tư Kĩ thuật xi măng (Công ty VTKTXM) :

    Loại hình: Công ty kinh doanh thương mại xi măng thuộc sở hữu Nhà Nước – Trực thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam .

    Địa chỉ : 348 đường Giải Phóng – Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội.

    Tel : 04. 8623346 – 8642410 – 8643315 – Fax: 04.8642586

Công ty có nhiệm vụ tổ chức hệ thống phân phối và mạng lưới tiêu thụ sản phẩm xi măng của các Công ty sản xuất xi măng, thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam: Xi măng Hoàng Thạch, Bút Sơn, Bỉm Sơn, Hải Phòng, Hoàng Mai, Tam Điệp trên địa bàn Hà Nội và các Tỉnh phía Bắc. Công ty sẵn sàng đáp ứng nhu cầu xi măng rời cho các trạm bê tông thương phẩm với phương thức đơn giản và thuận tiện. Ngoài ra, Công ty còn kinh doanh các loại Vật liệu xây dựng và Vật tư cho sản xuất xi măng.

  Là một Doanh nghiệp Nhà Nước trực thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Công ty còn có nhiệm vụ góp phần giữ bình ổn giá cả thị trường xi măng khi thị trường xi măng có biến động .

Công ty là một trong số 17 thành viên trực thuộc Tổng Công ty xi măng Việt Nam – một trong số các Tổng công ty 91 đang triển khai thí điểm hoạt động theo mô hình tập đoàn – Công ty mẹ, công ty con. Công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, là đơn vị hạch toán độc lập, tự nhân danh mình trong các mối quan hệ kinh tế. Tự chịu trách nhiệm về hiệu quả của toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình.

Kể từ khi ra đời đến nay, Công ty đã trải qua nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức, gắn liền với sự biến động của thị trường và định hướng chiến lược kinh doanh tiêu thụ sản phẩm của Tổng công ty trong mỗi giai đoạn. Có thể tóm tắt quá trình ra đời và phát triển của Công ty như sau:

     – Tiền thân của Công ty VTKTXM là Xí nghiệp Vật tư Kĩ thuật xi măng, thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp xi măng (nay là Tổng Công ty xi măng Việt Nam) . Xí nghiệp ra đời theo quyết định số : 023A /BXD ngày 12-2-1993 của Bộ Xây Dựng . Nhiệm vụ lúc đó là kinh doanh các mặt hàng xi măng và Vật tư thiết bị xây dựng theo chỉ tiêu từng thời kì…

     – Ngày 30-9-1993, Xí nghiệp Vật tư kĩ thuật xi măng đổi tên thành Công ty Vật tư Kĩ thuật xi măng theo Quyết định số 445/BXD_TCty của Tổng Công ty xi măng Việt Nam . Nhiệm vụ chủ yếu của công ty lúc này là kinh doanh các loại Vật tư kĩ thuật phục vụ đầu vào cho các nhà máy sản xuất xi măng, tổ chức lực lượng bán lẻ xi măng và dự trữ xi măng để thực hiện bình ổn thị trường trên địa bàn Hà Nội .

      – Vào thời điểm cuối năm 1994 – đầu năm 1995, thị trường xi măng có nhiều biến động, cung không đáp ứng cầu, giá cả xi măng tăng vọt đã xảy ra cơn sốt xi măng . Tại thời điểm đó, việc tiêu thụ hai loại xi măng là Hoàng Thạch và Bỉm Sơn không chỉ do Công ty VTKTXM đảm nhiệm còn có hai chi nhánh của hai Công ty xi măng Hoàng Thạch và Bỉm Sơn tại Hà Nội cùng tham gia. Điều này ít nhiều gây nên sự trồng chéo trong tiêu thụ, cạnh tranh lẫn nhau giữa các doanh nghiệp có ảnh hưởng đến lợi ích của các công ty nói riêng và đối với Tổng Công ty xi măng Việt Nam nói chung . Bởi vì tại thời điểm đó, Xi măng Hoàng Thạch và Bỉm Sơn là hai loại xi măng chủ lực được tiêu thụ trên thị trường .Vì vậy,  quyết định số: 833/TCTy-HĐQT ngày 10-7-1995 của Chủ tịch hội đồng quản trị – Tổng công ty xi măng Việt Nam quyết định chuyển giao toàn bộ tổ chức, tài sản, lực lượng cán bộ công nhân viên hai Chi nhánh của Công ty xi măng Hoàng Thạch và Bỉm Sơn tại Hà Nội cho Công ty VTKTXM quản lý kể từ ngày 22/7/1995 .

Quyết định này cũng chỉ rõ nhiệm vụ của Công ty VTKTXM là tổ chức lưu thông kinh doanh xi măng trên thị trường Hà Nội ( toàn bộ khu vực Nam sông Hồng ) theo mô hình – Tổng đại lý cho hai Công ty xi măng Hoàng Thạch và Bỉm Sơn . Tức là tiếp nhận xi măng tại các đầu mối ở Hà Nội do các Công ty sản xuất xi măng chuyển đến – Công ty bán lại theo giá của Tổng công ty quy định và hưởng hoa hồng đại lý.

 – Sau một thời gian hoạt động . Tổng công ty XMVN quyết định tăng thêm địa bàn cho Công ty theo Quyết định số : 606/ HĐQT, ngày 23-5-1998 . Quyết định chỉ rõ việc chuyển giao hai Chi nhánh của Công ty xi măng Bỉm Sơn tại Hà Tây và Hoà Bình cho Công ty VTKTXM quản lý và đổi tên thành : Chi nhánh của Công ty VTKTXM tại Hà Tây và Hoà Bình .

  + Chi nhánh Hà Tây quản lý địa bàn tỉnh Hà Tây.

  + Chi nhánh Công ty tại Hoà Bình quản lý địa bàn các tỉnh: Hoà Bình , Sơn La và Lai Châu.

 – Đến năm 1999, Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình mua đứt bán đoạn thay cho phương thức Tổng đại lý . Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty lúc này là : “ Tổ chức kinh doanh tiêu thụ xi măng có hiệu quả tại địa bàn các Tỉnh theo đúng định hướng kế hoạch được giao .Tổ chức bán buôn và hệ thống mạng lưới bán lẻ thông qua các cửa hàng , đại lý để phục vụ nhu cầu xã hội và giữ bình ổn thị trường” , “Tổ chức hệ thống kho tàng đảm bảo đủ lượng xi măng dự trữ hợp lý trong kinh doanh đặc biệt là vào mùa xây dựng và tại thị trường chính là thành phố Hà Nội .”

  Ngày 21-3-2000, Tổng Công ty xi măng Việt Nam ra Quyết định : QĐ-97/XMVN-HDQT . Quyết định chuyển giao :

  + Bốn chi nhánh của Công ty Vật tư Vận tải xi măng tại Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lào Cai cho Công ty VTKTXM quản lý và đổi tên thành : Chi nhánh Công ty VTKTXM tại Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lào Cai .

+ Đồng thời quyết định chuyển giao cho công ty VTKTXM toàn bộ mạng lưới Trung tâm bán buôn, bán lẻ Số 1 và Số 2 ở khu vực Bắc sông Hồng ( các quận Long Biên,Tây Hồ).

 Như vậy tính tới thời điểm này, Công ty VTKTXM có thêm các địa bàn mới là :

 + Chi nhánh Thái Nguyên : Quản lý địa bàn 3 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng .

 + Chi nhánhVĩnh Phúc : Quản lý địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc .

 + Chi   nhánh Phú Thọ : Quản lý địa bàn tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái .

 + Chi nhánh Lào Cai : Quản lý địa bàn tỉnh Lào Cai, Sơn la, Lai Châu .

Nhiệm vụ Công ty VTKTXM lúc này là :

 + Kinh doanh tiêu thụ xi măng trên thị trường có liên quan – 14 tỉnh thành phố là : Hà Nội ( 2 khu vực Nam và Bắc sông Hồng), Hà tây, Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang và Lào Cai.

 + Tổ chức bán buôn, bán lẻ xi măng thông qua các cửa hàng của Công ty và cửa hàng của Đại lý để phục vụ nhu cầu xã hội và giữ bình ổn thị trường .

  – Đến tháng 4/2002, Hội đồng quản trị Tổng Công ty xi măng Việt Nam ra Quyết định số : QĐ – 85/XMVN – HĐQT ngày 27-3-2002 về việc chuyển giao hai Chi nhánh tại Hà Tây và Hoà Bình của Công ty giao cho Công ty xi măng Bỉm Sơn quản lý và đổi tên thành : Chi nhánh Công ty xi măng Bỉm Sơn tại Hà Tây và Hoà Bình . Quyết định trên được thực hiện kể từ ngày 1- 4- 2002. Nhưng Công ty vẫn được tiêu thụ tại các địa bàn này các chủng loại xi măng khác như Hoàng Thạch, Bút Sơn …

  Đến nay, nhìn chung  cơ cấu tổ chức kinh doanh của Công ty không có sự  thay đổi .

 Những chức năng và nhiệm vụ của Công ty hiện nay là :

 + Tổ chức lưu thông kinh doanh tiêu thụ xi măng trên thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc . Trong đó thị trường chính là thị trường Hà Nội .

 + Thực hiện tiếp nhận xi măng từ các nhà máy sản xuất xi măng trực thuộc Tổng Công ty XMVN theo kế hoạch, tiến độ và hợp đồng đã kí kết .

 + Tổ chức kinh doanh, tiêu thụ xi măng có hiệu quả tại địa bàn các Tỉnh theo đúng kế hoạch được giao .

+ Tổ chức tốt công tác tiếp thị để nắm bắt khách hàng và nắm bắt nhu cầu tiêu thụ xi măng từng tháng, quý và cả năm trên địa bàn được giao phụ trách, lập kế hoạch nguồn hàng đúng, sát với nhu cầu.

+ Tổ chức tốt công tác kho tàng đảm bảo đủ lượng xi măng dự trữ hợp lý trong kinh doanh, đặc biệt là vào mùa xây dựng tại địa bàn chính là Thành phố Hà Nội.

+ Tổ chức quản lý lực lượng phương tiện bốc xếp của từng đơn vị, khai thác lực lượng vận tải xã hội một cách hợp lý, có hiệu quả để đưa xi măng đến ga, bến cảng, đầu mối giao thông, địa điểm tiêu thụ .

+ Tận dụng cơ sở vật chất, lao động của các đơn vị để tổ chức các dịch vụ kinh doanh, cung cấp phụ gia cho các nhà máy xi măng, làm Đại lý tiêu thụ cho một số mặt hàng và Vật tư vật liệu xây dựng .

2.Cơ cấu tổ chức của Công ty

Tính đến cuối năm 2005, tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty là 763 người, trong đó có 72 người làm công tác quản lý . Bộ máy của Công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng đứng đầu là Giám đốc công ty, dưới quyền giám đốc là  Phó giám đốc Quản lý dự án .

 

Ban giám đốc:

–  Giám đốc Công ty : Là người có quyết định cao nhất. Giám đốc là người đại diện pháp nhân của Công ty và chịu trách nhiệm trước Công ty về toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty .

–  Phó giám đốc quản lý dự án: Trực tiếp quản lý hoạt động của Phòng QLDA và tham mưu cho giám đốc về các lĩnh vực có liên quan .

  • Các phòng ban

       – Phòng điều độ và quản lý kho :

       Quản lý toàn bộ hệ thống các kho tàng của Công ty .Tiến hành các công việc cụ thể để kiểm soát tình hình nhập kho, xuất kho, tồn kho để làm căn cứ cho việc lập kế hoạch kinh doanh tuần, quý, tháng . Chỉ đạo tiến hành các biện pháp thích hợp để  tối thiểu hoá chi phí lưu kho và vận tải trung chuyển.

      – Phòng tiêu thụ :

 Thực hiện việc quản lý hoạt động kinh doanh của các Trung tâm tiêu thụ xi măng (các trung tâm 1, 3, 5, 7, 9) và mạng lưới các Cửa hàng, đại lý trên địa bàn Hà Nội.

     – Phòng kế hoạch và thị trường :

 Phòng được sáp nhập từ hai phòng là : phòng Kế hoạch và phòng Thị trường . Phòng kế hoạch thị trường có nhiệm vụ :

+ Điều tra nghiên cứu diễn biến tình hình thị trường xi măng trên địa bàn Hà Nội và các Tỉnh để làm căn cứ cho việc lên kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm .

+ Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm để trình Tổng công ty . Trên cơ sở kế hoạch hàng năm được Tổng công ty phê duyệt, Công ty tiến hành kí hợp đồng với các Công ty sản xuất xi măng là : Công ty xi măng Hoàng Thạch, Hải Phòng, Bút Sơn, Bỉm Sơn, Hoàng Mai,Tam Điệp . Sau đó, cân đối và đề ra các phương hướng kinh doanh cụ thể cho từng kì kế hoạch của Công ty . 

–        Phòng tài chính kế toán :

Thực hiện việc quản lý tài chính, việc sử dụng hợp lý Nguồn vốn, tài sản của Công ty .Tiến hành thanh quyết toán tài chính đầy đủ chính xác theo đúng quy định của Nhà Nước, đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của Công ty và tham mưu cho Giám đốc khi cần thiết.

        –   Phòng quản lý dự án :

Giúp giám đốc về các vấn đề đầu tư xây dựng cơ bản, phụ trách việc quản lý mặt hàng xi măng . Chịu trách nhiệm sửa chữa và mua sắm trang thiết bị cho công ty .

         –  Phòng tổ chức lao động :

Thực hiện quản lý các vấn đề liên quan đến số lượng và chất lượng của lao động .Quản lý tiền lương, tiền thưởng và các chính sách đãi ngộ cho Cán bộ công nhân viên theo đúng quy định của Nhà Nước.

–         Văn phòng công ty :

       Xử lý tài liệu, công văn đi và đến . Bảo quản lưu trữ tài liệu, tổ chức các cuộc họp, các chuyến đi công tác, hội nghị hội họp, công tác lễ tân, quản lý các trang thiết bị văn phòng của công ty . Ngoài ra, văn phòng còn làm công tác tham mưu cho Giám đốc về các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ .

     – Các đơn vị thành viên :

Hiện nay Công ty VTKTXM có hai đơn vị thành viên là Trung tâm thể thao giải trí Vĩnh Tuy và Xí nghiệp bao bì Vĩnh Tuy – Hai đơn vị này mới đi vào hoạt động . Riêng Xí nghiệp bao bì Vĩnh tuy đã hoàn thành xong sản xuất thử và đi vào hoạt động trong năm 2005 .Tính đến hết tháng 12/2005 xí nghiệp đã đi vào sản xuất và tiêu thụ 800000 vỏ bao xi măng các loại trong đó :

+ Công ty Xi măng Hoàng Thạch : 720000 cái .

+ Công ty xi mănng Tam Điệp      : 80000 cái

 

3. Đặc điểm chủ yếu của Công ty

3.1 Đặc điểm về sản phẩm:

Mặt hàng xi măng mà Công ty kinh doanh chủ yếu là sản phẩm xi măng lò quay Mac PCB30 của các Công ty sản xuất xi măng trực thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam. Các sản phầm này mang các nhãn mác khác nhau  đã được khách hàng biết đến và ưa chuộng trên thị trường là: Xi măng Hoàng Thạch, xi măng Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hải Phòng, Hoàng Mai, Tam Điệp.

  Ngoài mặt hàng kinh doanh chính là xi măng, Công ty còn kinh doanh các loại Vật liệu xây dựng và Vật tư cho sản xuất xi măng .

 

Với đặc điểm là một Công ty kinh doanh thương mại vấn đề cất trữ và bảo quản sản phẩm là vấn đề vô cùng quan trọng đặc biệt là đối với sản phẩm xi măng . Đây là loại sản phẩm kị nước, thời gian sống của sản phẩm rất ngắn, theo quy định từ khi xuất xưởng đến khi đưa vào sử dụng không được quá 3 tháng .Chính vì vậy, Công ty có hệ thống kho tàng để tồn trữ và bảo quản. Xi măng được dự trữ ở các kho của trung tâm, các cửa hàng, đại lý của Công ty. Ngoài ra để giảm các chi phí lưu kho Công ty còn tiến hành dự trữ trên các toa tầu, xà lan mà Công ty thuê tại các đầu mối giao thông, nhà ga, bến cảng. Mức dự trữ do Tổng công ty quy định cụ thể trong từng kì kế hoạch dựa trên những nghiên cứu và dự báo về thị trường.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Dịch vụ viết luận văn và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s