Đặc điểm tình hình, thực trạng hoạt động của Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex.


I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1. Các mốc thời gian quan trọng với công ty.

  Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) là doanh nghiệp cổ phần được thành lập theo Giấy phép số 1873/GP-UB ngày 8 tháng 6 năm 1995 do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp với thời gian hoạt động là 25 năm. Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 55 tỷ đồng. Công ty được cấp Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm số 06/TC/GCN ngày 27 tháng 5 năm 1995 của Bộ Tài chính.

Ngày 15 tháng 4 năm 2004, PJICO nhận Giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC12/KDBH của Bộ Tài Chính cho phép Công ty bổ sung vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng.

Ngày 26 tháng 04 năm 2007, PJICO nhận Giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC19/KDBH của Bộ Tài chính cho phép Công ty bổ sung vốn điều lệ lên 140 tỷ đồng.

PJICO hoạt động theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Điều lệ hoạt động đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua. Doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 15/06/1995 và Đăng ký kinh doanh thay đổi lần 4 số 060256 ngày 21/12/2006. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của PJICO gồm Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm và đầu tư tài chính.

2. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ.

PJICO có số Vốn điều lệ ban đầu là 55 tỷ đồng với bảy cổ đông lớn đăng ký góp 80,5% tổng số vốn đầu tư. Sau khi Luật Kinh doanh Bảo hiểm được ban hành năm 2000, kèm theo đó là Nghị định 43/2001/NĐ-CP ra đời ngày 1/8/2001 quy định các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hoạt động tại Việt Nam phải có số vốn pháp định tối thiểu là 70 tỷ đồng PJICO đã thực hiện phát hành thêm để nâng vốn điều lệ đủ vốn pháp định.Số vốn của PJICO sau đợt phát hành tăng lên 72.796,2 triệu đồng với tổng số cổ phần lưu hành là 6.929.925 cổ phần và 3.496.950.000 đồng thặng dư vốn.

Năm 2006, để đáp ứng cho nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, PJICO đã phát hành thêm 6.786.042 cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 1:1; giá phát hành 10.000 đ/Cp. Số vốn của PJICO sau đợt phát hành năm 2006 tăng lên 140.656.620.000 đồng với tổng số cổ phiếu lưu hành là 13.715.967 cổ phần và 3.496.950.0000 đồng thặng dư vốn .

Vừa qua uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng kí chào bán chứng khoán ra công chúng số 258/UBCK- cấp ngày 25/12/2007 cho công ty PJICO nhằm để công ty tăng vốn điều lệ lên 336 tỷ đồng. Thời gian đăng kí mua cổ phiếu từ 7/1 – 31/1/2008.

3. Cổ đông sáng lập.

PJICO là doanh nghiệp cổ phần đầu tiên được thành lập trong lĩnh vực bảo hiểm do các cổ đông lớn là các Tổng công ty lớn của nhà nước sáng lập, trong đó cổ đông sáng lập chi phối là Tổng công ty xăng dầu Việt nam.

Danh sách các cổ đông sáng lập:

Cổ đông

Vốn góp theo

giấy phép (Tr.đ)

Tỷ trọng

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

28.050 

51%

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

5.500

10%

Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam

4.400

8%

Tổng công ty Thép Việt Nam

3.300

6%

Công ty vật tư và thiết bị toàn bộ

1.650

3%

Công ty Điện tử Hà Nội

1.100

2%

Công ty TNHH Thiết bị toàn bộ

275

0.5%

Cộng

44.275

80.5%

 

4. Cơ cấu tổ chức.

Đại hội đồng cổ đông. Là cơ quan quyết định cao nhất của PJICO. Đại hội cổ đông có nhiệm vụ thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị; Thông qua, bổ sung, sửa đổi điều lệ; Quyết định tăng giảm vốn điều lệ; Thông qua định hướng phát triển trung và dài hạn; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quyết định bộ máy tổ chức của công ty.

Hội đồng quản trị. Là cơ quan quản lý cao nhất của công ty, có toàn quyền nhân danh PJICO để quyết định mọi vấn đề quan trọng liên quan đến mục đích, quyền lợi của PJICO, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị PJICO gồm 9 thành viên: 3 thành viên đại diện cổ đông Petrolimex, 5 thành viên đại diện cho 5 cổ đông lớn (Vietcombank, Vinare, VSC, Matexim, Hanel), 1 thành viên đại diện cho các cổ đông thể nhân.

Ban kiểm soát. Ban kiểm soát của PJICO do Đại hội cổ đông bầu ra có chức năng kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành kinh doanh của Tổng giám đốc; Kiểm soát, giám sát việc chấp hành điều lệ và nghị quyết Đại hội cổ đông. Ban kiểm soát PJICO gồm 5 thành viên.

Ban Tổng Giám đốc. Tổng giám đốc PJICO do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông về điều hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ban Tổng Giám đốc điều hành PJICO gồm 4 thành viên: 1 Tổng giám đốc, 3 Phó Tổng giám đốc.                                                                                                 

Hội đồng quản trị: do ông Bùi Ngọc Bảo làm Chủ tịch.

Ban kiểm soát: do ông Phạm Công Trứ làm Trưởng ban.

Ban giám đốc: ông Nguyễn Anh Dũng- Tổng giám đốc.

4. Ngành nghề kinh doanh chính.

TT

Ngành kinh doanh

Số năm kinh nghiệm

1

Kinh doanh Bảo hiểm

12 năm

2

Kinh doanh Tái bảo hiểm

12 năm

3

Hoạt động liên quan đến bảo hiểm: Giám định, điều tra, tính toán phân bổ tổn thất, đại lí giám định, xét giải quyết bồi thường và đòi người thư 3.

12 năm

4

Hợp tác đầu tư, tín dụng liên doanh

12 năm

 

 Các nhóm nghiệp vụ bảo hiểm đang triển khai:                                                          

Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm hàng hải

Bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm kỹ thuật

Bảo hiểm con người

Bảo hiểm trách nhiệm

Bảo hiểm khác.

 

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Tóm tắt quá trình 12 năm xây dựng và phát triển.

Những ngày đầu thành lập. Với 8 cán bộ nhân viên ban đầu, PJICO  đã phải đối mặt với khó khăn, thử thách về mọi mặt trong những ngày đầu hoạt động. Tuy nhiên ngay sau khi ra nhập thị trường, PJICO  đã ngay lập tức tạo ra một luồng gió mới cho ngành bảo hiểm Việt nam bới tính năng động của mô hình cổ phần còn rất mới tại Việt nam và bới một tư duy thâm nhập thị trường hoàn toàn mới trước đó chưa từng có tại các doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước. PJICO  gây tiếng vang trên thị trường bảo hiểm học sinh ngay trong năm học 1995 khi mang lại cho học sinh – sinh viên và các bậc phụ huynh dịch vụ bảo hiểm có chất lượng cao hơn nhờ cạnh tranh lành mạnh và quyền được lựa chọn nhà bảo hiểm tốt hơn – một quyền mà trước đây không thể thực hiện do cơ chế chỉ có một người bán. Những thành quả của PJICO  trong những năm đầu gia nhập thị trường chính là nền tảng cơ bản, vững chắc để công ty tiếp tục phát triển mạnh trong các giai đoạn sau này.

Giai đoạn tăng tốc. Giai đoạn 2003-2005, PJICO được đánh giá là Công ty bảo hiểm phát triển nhanh nhất thị trường với tốc độ tăng trưởng doanh số bình quân đạt 60%/năm. Từ thị phần khiêm tốn 5.7% vào năm 2002, tới 2005 thị phần của PJICO là 13% – đứng thứ ba trên thị trường và từ 2006 tới nay luôn giữ vị trí thứ tư trên thị trường. Đi liền với việc gia tăng mạnh doanh số, thị phần, thương hiệu PJICO đã được đầu tư phát triển lên một tầm cao mới. Với các phương thức làm thương hiệu sáng tạo, độc đáo, từ một thương hiệu nhỏ chưa được nhiều người biết tới, PJICO đã trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng và thành công nhất trên thị trường bảo hiểm Việt nam. Từ thứ hạng rất khiêm tốn, PJICO đã vươn lên vị trí hàng đầu trong một số lĩnh vực bảo hiểm trọng yếu chỉ trong vòng 3 năm 2003-2005 như: ôtô, xe máy, hàng hải, xây dựng lắp đặt. Trong một thời gian ngắn, mạng lưới kinh doanh đại lí của PJICO đã phát triển về đến từng xã phường, quận huyện trong toàn quốc, đảm bảo phục vụ khách hàng kịp thời ở khắp mọi miền tổ quốc.

Giai đoạn ổn định- an toàn- hiệu quả. Phát triển luôn được gắn liền với yêu cầu bền vững, nhận thức được điều này, từ cuối năm 2005 PJICO đã chuyển sang thực hiện chiến lược Ổn định- An toàn- Hiệu quả để đảm bảo phát triển bền vững hơn, chuyên nghiệp hơn. Định hướng này đã và đang được thực hiện với 3 kế hoạch lớn là: Xây dựng, triển khai hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000; Triển khai ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế; Đầu tư chiều sâu phát triển nguồn nhân lực.

2. Kết quả kinh doanh năm 2007 của PJICO.

2.1 Kết quả kinh doanh chung của Công ty.

                                                               Đơn vị tính: tỷ đồng, %

Chỉ tiêu

TH 2006 tỷ.đ

KH 2007 tỷ.đ

TH 2007 tỷ.đ

TH 2007/TH 2006 (%)

TH 2007/KH 2007(%)

1.Tổng thu kinh doanh

Trong đó Phí bảo hiểm gốc

831.37

950

1.040

125

110

670

800

880

131

110

2.Tổng chi kinh doanh

Trong đó Bồi thường gốc

800.47

 

910

113

 

323.6

 

352

109

 

3.Lợi nhuận trước thuế

30.9

45

50

162

111

4.Thu nhập bình quân người lao động (triệu.đ/tháng)

3.6

 

5.0

 

 

5.Tổng dự phòng nghiệp vụ

353

 

450

 

 

 

2.2 Cơ cấu doanh thu các nhóm nghiệp vụ của PJICO năm 2007.

STT

Nghiệp vụ

Giá trị (tỷ.đ)

%

 

Kinh doanh bảo hiểm gốc

880

100

1

Bảo hiểm xe cơ giới

463.13

52

2

Bảo hiểm con người

80

9

3

Bảo hiểm hàng hóa

90

10

4

Bảo hiểm tàu thủy, P and I

101

12

5

Bảo hiểm tài sản, kĩ thuật và bảo hiểm khác

146

17

2.3 Kết quả kinh doanh các nhóm nghiệp vụ chính.

 Bảo hiểm xe cơ giới

Tổng doanh thu toàn Công ty đạt: 463 tỷ đồng , tăng trưởng 66% so với năm 2006, cao hơn tỉ lệ tăng trưởng chung bảo hiểm xe cơ giới của thị trường năm 2007 (38%). PJICO vẫn giữ vị trí thứ 3 trên thị trường, với thị phần khoảng 18% (sau Bảo Việt 32.7%, Bảo Minh 19.9%) và khoảng cách với vị trí thứ 2 Bảo Minh đã được thu hẹp đáng kể. Cụ thể: doanh thu nghiệp vụ Bảo hiểm ô tô là 230 tỷ/tăng trưởng 14%, doanh thu Bảo hiểm xe máy là 233 tỷ/tăng trưởng 206% so với năm 2006. Bảo hiểm xe cơ giới luôn chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu của công ty.

Tỉ lệ bồi thường (TLBT) 41.4%, thấp hơn nhiều so với TLBT 71.2% năm 2006.

Bảo hiểm con người

Doanh thu là 80 tỷ, tăng trưởng 20% so với năm 2006.

Trong đó: Bảo hiểm học sinh: 39 tỷ đồng (tăng trưởng 22%)

Bảo hiểm con người khác: 41 tỷ đồng

Bồi thường 57 tỷ chiếm 71% doanh thu nghiệp vụ.

– Nghiệp vụ bảo hiểm con người được coi là một trong những nghiệp vụ trọng yếu trong sự phát triển của PJICO, tuy nhiên sự tăng trưởng chưa được như kì vọng. Năm 2007, Công ty đã tập trung mạnh vào bảo hiểm sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, giáo viên (là đối tượng bảo hiểm có tỉ lệ bồi thường tương đối thấp).

– Công ty đã xây dựng và bắt đầu đưa ra thị trường một số sản phẩm bảo hiểm mới trong đó có sản phẩm bảo hiểm y tế chất lượng cao, bảo hiểm tai nạn cho người vay tín dụng…thiết kế để bổ sung nhiều sản phẩm giá trị gia tăng cho các sản phẩm bảo hiểm con người như cứu trợ SOS, tư vấn y tế, cấp cứu 115… tuy nhiên các nghiệp vụ mới chưa mang lại tăng trưởng đột biến về doanh thu cho công ty.

– Công ty đã triển khai áp dụng toàn diện Bộ tiêu chuẩn ISO về bảo hiểm con người tại các chi nhánh trên toàn quốc do đó công tác quản lí nghiệp vụ đã đi dần vào nề nếp.

– Trong quá trình khai thác PJICO đã rất thận trọng với những trường hợp nhà môi giới chào mời tham gia bảo hiểm cho khách hàng truyền thống của họ với những điều khoản mở rộng bất hợp lí, vì vậy doanh thu môi giới chưa cao.

Bảo hiểm hàng hóa

– Doanh thu đạt 90 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với năm 2006, thị phần 14% đứng thứ 3 trên thị trường (sau Bảo Việt, Bảo Minh). TLBT 16.7%, giảm so với TLBT 18.2% năm 2006.

– Trong cơ cấu doanh thu này gồm ba nghiệp vụ chính: Hàng nhập, Hàng xuất, Vận chuyển nội địa thì nghiệp vụ Hàng nhập chiếm đến 93% doanh thu. PJICO vẫn dẫn đầu trong bảo hiểm các mặt hàng xăng dầu, thép do tận dụng được lợi thế của các cổ đông, đã kí tái tục hợp đồng bảo hiểm được với các đơn vị lớn như: Tổng công ty xăng dầu, Thép Miền Nam, POMINA, Xăng dầu Quân Đội, Thép Hòa Phát, Thép Phú Mĩ, Tổng công ty Lương thực I…

– Bảo hiểm hàng hóa tăng trưởng thấp hơn thị trường do Công ty chủ động bỏ không khai thác bảo hiểm hàng xá do luôn bị lỗ ở mảng thị trường này – đây là mặt hàng trọng điểm có doanh thu cao, các khách hàng của PJICO đã chuyển sang tham gia bảo hiểm tại Bảo Việt, PVI… Bắt đầu từ quí III năm 2007, do công tác kiểm soát, quản lí rủi ro chung đối với mặt hàng này của toàn thị trường được cải thiện đáng kể, PJICO đã quay lại khai thác mặt hàng này và hi vọng sẽ có sự tăng trưởng tốt trong năm 2008.

Bảo hiểm tàu thủy, P and I

– Nghiệp vụ bảo hiểm tàu thuyền bao gồm bảo hiểm thân tàu, trách nhiệm dân sự chủ tàu, bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu. Tất cả các loại tàu : Tàu biển; tàu sông; tàu pha sông biển và tàu cá đều được PJICO bảo hiểm.. Nhiều khách hàng có đội tàu với số tấn trọng tải lớn đang  tham gia bảo hiểm tại PJICO như Vipco , Vitaco, Vosco, Vinalines, Vinashin, ….. dự kiến doanh thu nghiệp vụ này của PJICO sẽ luôn duy trì tỷ trọng đóng góp cao trong tổng doanh thu của PJICO.

– Toàn thị trường năm 2007 đạt 828 tỷ, tăng trưởng 33% so với năm 2006.`PJICO đạt doanh thu 101 tỷ, tăng trưởng 19%, thị phần 12%.

Bảo hiểm kĩ thuật (xây dựng lắp đặt, máy móc thiết bị…)

Doanh thu đạt 74 tỷ, không tăng trưởng so với năm 2006, trong khi thị trường tăng trưởng 18.5%. Nguyên nhân là do:

– Nhiều chi nhánh tập trung chủ yếu vào khai thác bảo hiểm xe cơ giới và đặc biệt là xe máy vì vậy doanh thu bảo hiểm kĩ thuật tại các chi nhánh hầu hết giảm so với năm 2006.

– Mặt khác, trong năm 2007 PJICO đã mất nhiều khách hàng lớn về bảo hiểm dự án. Khách hàng EVN, tỷ lệ tham gia của PJICO chỉ còn khoảng 15% đến 20% so với tỉ lệ 25- 30% trong năm 2005, 2006 do sư ra đời của GIC (công ty mà EVN góp 30% vốn).

– Một số dự án giao thông và các dự án khác bị loại hồ sơ do không đủ điều kiện vốn điều lệ 300 tỉ đồng.

– Hầu hết các dự án mà PJICO tham gia bảo hiểm năm 2007 đều là đồng bảo hiểm với vai trò là công ty đồng bảo hiểm với tỉ lệ thấp hoặc đồng bảo hiểm sau vì chúng ta không đủ điều kiện mà chủ yếu dựa vào quan hệ. Đây là dấu hiệu PJICO đang ngày mất dần vai trò đối thủ cạnh tranh ở tốp đầu trên thị trường trong mảng nghiệp vụ này.

– Trình độ cán bộ nghiệp  vụ tại các chi nhánh năm 2007 chưa có cải thiện gì nhiều so với năm 2006.

– Năm 2007 Công ty đã ban hành ISO đối với nghiệp vụ kĩ thuật, tuy nhiên trên thực tế hầu như rất ít đơn vị tuân thủ áp dụng triệt để quy trình này.

– Về mặt nội dung nghiệp vụ, vẫn còn tồn tại khá nhiều những sai sót trong quá trình cấp đơn bảo hiểm.

Bảo hiểm tài sản, bảo hiểm khác.

Doanh thu năm 2007 đạt 72 tỷ đ, tăng trưởng 5% so với năm 2006. Doanh thu bảo hiểm không đạt được tốc độ tăng trưởng cao như mong muốn do:

– Chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của Chính phủ, tuy nhiên trên thực tế chế độ bắt buộc năm 2007 tác động không lớn.

– Sự cạnh tranh khốc liệt của các Công ty bảo hiểm khác.

– Doanh thu của các khu vực trọng điểm chưa được cải thiện như thị trường TP.Hồ Chí Minh có doanh thu phí bảo hiểm tài sản trên 400 tỷ đ chiếm 44% doanh thu toàn thị trường nhưng 3 đơn vị PJICO ở TP. Hồ Chí Minh có doanh thu 6.2 tỷ đồng.

– Sự chỉ đạo chưa sát sao, quyết liệt từ phía công ty.

– Trình độ nghiệp vụ của cán bộ PJICO còn hạn chế nên ảnh hưởng đến việc khai thác nghiệp vụ này.

– Doanh thu phí bảo hiểm từ các khách hàng có yếu tố nước ngoài thấp vì các dịch vụ đều khai thác qua các công ty môi giới bảo hiểm nhưng uy tín của PJICO với các Công ty môi giới bảo hiểm chưa được khẳng định nên các Công ty môi giới ít giới thiệu dịch vụ cho PJICO.

Bảo hiểm trách nhiệm và tài sản khác tăng trưởng tốt: tăng trưởng 200% so với năm 2006. Xu thế chung xã hội càng phát triển thì bảo hiểm trách nhiệm càng phát triển vì vậy PJICO có định hướng đưa bảo hiểm trách nhiệm thành nghiệp vụ chiếm tỉ trọng doanh thu cao trong cơ cấu doanh thu của PJICO.

2.3 Công tác tái bảo hiểm.

Việc tuân thủ quy trình tái bảo hiểm của PJICO đã được cải thiện đáng kể trong thời gian qua, các đơn vị đã thực hiện đúng các quy định về thông báo tái bảo hiểm. Công ty đã thực hiện thành công chương trình TBH công ty 2008 cho 04  nhóm nghiệp vụ chính: hàng hải, hỏa hoạn, kĩ thuật và hỗn hợp.

Các nhà tái bảo hiểm chính của PJICO trong những năm qua là :

–   Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia ( VINARE) : PJICO nhượng tái bảo hiểm cho VINARE theo chương trình cam kết 20 % phí nhượng và nhượng tái tự nguyện.

–   Các Công ty bảo hiểm phi nhân thọ trong nước như Bảo việt; Bảo Minh; PVI; PTI

–   Các tập đoàn bảo hiểm lớn của thế giới như SWISS RE; MUNICH RE; AON BROKE; ALLIANZ SA, MITSUMITOMO RE; KOREAN RE, …

Số liệu về hoạt động nhận, nhượng TBH năm 2007 cụ thể như sau:

a/ Hoạt động nhượng tái bảo hiểm năm 2007:

– Trả phí nhượng TBH:                       212 tỷ đồng

– Tỉ lệ phí nhượng/phí gốc:                  24.1%

– Thu hoa hồng TBH:                          50 tỷ đồng

– Thu bồi thường TBH:                        50.2 tỷ đồng

b/ Hoạt động nhận TBH năm 2007:

– Thu phí nhận TBH:                           51.7 tỷ đồng        

– Trả hoa hồng, bồi thường nhận TBH:         49.5 tỷ đồng

Trong những năm qua hoạt động nhượng tái bảo hiểm đã góp phần ổn định tình hình tài chính của PJICO thông qua việc nhượng tái bảo hiểm

Hoạt động nhận tái bảo hiểm đã đi vào chiều sâu, các dịch vụ nhận tái bảo hiểm đều được đánh giá rủi ro trước khi nhận tái và khai thác hiệu quả. Hàng năm hoạt động nhận tái bảo hiểm đã đóng góp một phần đáng kể vào lợi nhuận của PJICO.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Dịch vụ viết luận văn và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s