Hoàn thiện nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay vốn tại NHNo & PTNT Hà Nội


LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta luôn đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế đang dần chuyển dịch theo hướng hiện đại, đời sống nhân dân đã từng bước được nâng lên, nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới tạo ra nhiều cơ hội mới cho Việt Nam trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, mở rộng hoạt động thương mại với các quốc gia trên thế giới. Vì vậy, ngày càng có nhiều các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực, ngành nghề vào nước ta. Do vậy, nhu cầu vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng  tăng lên đã và đang đặt ra cho các Ngân hàng thương mại nhiều cơ hội và thách thức trong hoạt động cho vay. Ngân hàng là một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, một lĩnh vực luôn ẩn chứa nhiều rủi ro trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt cho vay đối với các dự án đầu tư có nhu cầu vốn lớn và thời gian vay vốn dài. Vì vậy, cho vay theo dự án là hoạt đông chứa đựng rất nhiều rủi ro cho ngân hàng. Chính vì lẽ, ngân hàng cần thẩm định dự án trước khi  ra quyết định cho vay. Hiện nay, công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư ở các Ngân hàng thương mại còn chưa cao, nhiều dự án không phát huy được hiệu quả khi vào hoạt động, ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế của đất nước.

Trong suốt quá trình thực tập tại NHNo & PTNT Hà Nội, em nhận thấy rằng vai trò quan trọng của việc thẩm định tài chính dự án đầu tư trước khi ra quyết định cho vay. Vì vậy, em đã đi vào tìm hiểu và nghiên cứu sâu về đề tài: “Hoàn thiện nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay vốn tại NHNo & PTNT Hà Nội” và lựa chọn làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

Kết cấu của chuyên đề gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về dự án và thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay vốn của ngân hàng thương mại

Chương 2: Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư trong  hoạt động cho vay vốn tại NHNo & PTNT Hà Nội

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay vốn tại NHNo & PTNT Hà Nội

Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn PGS.TS. Mai Văn Bưu và toàn thể các cô chú, anh chị cán bộ NHNo & PTNT Hà Nội đã giúp đỡ em hoàn thành bài viết này.

 

CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ ÁN VÀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1- Khái niệm chung về dự án dầu tư

1.1.1-Khái niệm dự án

  Dự án đầu tư có thể được xem xét từ nhiều góc độ khác nhau do vậy khái niệm dự án đầu tư cũng khác nhau.

– Xét về hình thức: Dự án đầu tư là một hồ sơ tài liệu được trình bày một cách chi tiết và có hệ thống, cho biết mục tiêu các nguồn lực của đầu tư, thời hạn của đầu tư cũng như các hoạt động của dự án đầu tư.

 – Xét về nội dung: Dự án đầu tư là tổng thể các hoạt động và chi phí cần thiết, được bố trí theo một kế hoạch chặt chẽ với lịch thời gian và địa điểm xác định để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những cơ sở vật chất nhất định nhằm thực hiện những mục tiêu nhất định trong tương lai.

 – Xét trên góc độ quản lý: Dự án đầu tư là một công cụ quản lý việc sử dụng vốn, vật tư, lao động để tạo ra các kết quả tài chính, kinh tế- xã hội trong một thời gian dài.

 – Xét trên góc độ kế hoạch hoá: Dự án đầu tư là một công cụ thể hiện kế hoạch chi tiết của một công cuộc đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế- xã hội, làm tiền đề cho các quyết định đầu tư và tài trợ.

1.1.2. Phân loại dự án đầu tư

Có thể phân loại các dự án đầu tư theo các tiêu thức sau:

 –  Theo cơ cấu tái sản xuất: có dự án đầu tư theo chiều rộng và dự án theo chiều sâu

  – Theo lĩnh vực hoạt động trong xã hội: gồm dự án phát triển sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư phát triển  khoa học kĩ thuật, dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng,…

  – Theo thời gian thực hiện: gồm các dự án đầu tư ngắn hạn, trung hạn và  dài hạn

 –  Theo sự phân cấp quản lý dự án: gồm các dự án quan trọng cấp quốc gia(do Quốc hội quyết định đầu tư), dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C

    – Theo nguồn vốn: gồm các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách Nhà Nước, bằng nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, bằng nguồn vốn huy động của doanh nghiệp và các nguồn vốn khác, bằng nguồn vốn hỗn hợp.

1.1.3.Các giai đoạn của dự án đầu tư

   Thông thường một dự án đầu tư gồm có 4 bước sau: Nghiên cứu, phát hiện và đánh giá cơ hội đầu tư; Nghiên cứu tiền khả thu; Nghiên cứu khả thi; Thẩm định và phê duyệt dự án. Các giai đoạn này gắn kết một cách chặt chẽ với nhau, đan xen nhau theo một tiến trình logic.

    Nghiên cứu , phát hiện và đánh giá các cơ hội đầu tư

Mục đích của bước này là phát hiện các cơ hội đầu tư và xác định sơ bộ khả năng khai thác từng cơ hội, làm cơ sở lựa chọn những cơ hội có triển vọng và phù hợp để tiến hành các bước nghiên cứu xây dựng dự án tiếp theo. Để phát hiện và đánh giá các cơ hội đầu tư cần dựa vào căn cứ sau:

–         Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, vùng , ngành hay chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp

–         Nhu cầu của thị trường về sản phẩm, dịch vụ

–         Tình hình sản xuất và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ở trong nước, trong vùng hay trên thị trường thế giới.

–         Những kết quả về tài chính, kinh tế, xã hội sẽ đạt được nếu thực hiện hoạt động đầu tư.

Sau khi nghiên cứu phát hiện và đánh giá các cơ hội đầu tư, những thông tin cơ bản về từng cơ hội đầu tư được hệ thống hóa trong báo cáo kinh tế kỹ thuật về cơ hội đầu tư.

    Nghiên cứu tiền khả thi

      Doanh nghiệp nghiên cứu sơ bộ ban đầu về nhu cầu, khả năng tiến hành dự án và kết quả của dự án. Trong đó, doanh nghiệp nghiên cứu sự cần thiết, điều kiện thuận lợi cũng như khó khăn của doanh nghiệp khi thực hiện dự án có thể gặp phải. Bên cạnh đó doanh nghiệp dự kiến quy mô đầu tư( tổng mức vốn đầu tư), hình thức đầu tư, khả năng tự tài trợ, các phương án huy động vốn và phương án trả nợ của doanh nghiệp. Phân tích lựa chọn sơ bộ công nghệ, kỹ thuật, nguồn cung nguyên vật liệu, năng lượng cần thiết cho dự án cũng được tiến hành trong giai đoạn này.

    Nghiên cứu khả thi

   Đây là bước nghiên cứu chi tiết và sâu sắc nhằm sàng lọc lần cuối cùng để xác định phương án tối ưu. Nội dung nghiên cứu ở bước này cũng bao gồm những vấn đề như ở bước nghiên cứu tiền khả thi nhưng các nội dung nay được nghiên cứu trong trạng thái động. Đồng thời các nội dung trên được nghiên cứu một cách chi tiết kỹ lưỡng. Đối với những cơ hội đầu tư quan trọng, quy mô đầu tư lớn, giải pháp đầu tư phức tạp, các bước nghiên cứu trên phải được tiến hành theo trình tự: Nghiên cứu cơ hội đầu tư- Nghiên cứu tiền khả thi – nghiên cứu khả thi, nhằm từng bước đi sâu nghiên cứu chi tiết, đầy đử và kỹ lưỡng, loại bỏ những sai sót có thể ở các bước nghiên cứu cơ hội đầu tư và nghiên cứu tiền khả thi. Trong một số trường hợp còn có thể gộp bước nghiên cứu cơ hội đầu tư và bước nghiên cứu khả thi làm một bước nghiên cứu.

    Thẩm định và phê duyệt dự án

 Đây là bước do cơ quan quản lý chức năng thực hiện. Nội dung của bước này là thẩm tra, giám định dự án để quyết định có phê duyệt dự án hay không. Một dự án đầu tư chỉ thực sự hình thành khi nó được cơ quan quản lý có đủ thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Việc đưa ra quyết định này chủ yếu dựa vào những kết luận đã được tổng hợp từ các giai đoạn trước. Nếu dự án được khẳng định là có hiệu quả và khả thi thì doanh nghiệp sẽ quyết định đầu tư. Đối với những dự án mang tính cộng đồng, có thể dự án không có tính khả thi  nhưng nó mang lại  lợi ích xã hội lớn có thể vẫn được đầu tư. Chủ đầu tư vào những dự án này thường là Nhà nước.

1.2-Thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay vốn tại các Ngân hàng Thương mại

1.2.1-Hoạt động cho vay theo dự án của NHTM

   Cho vay là hoạt động kinh doanh chủ chốt của ngân hàng để tạo ra lợi nhuận. Lãi suất thu được từ cho vay là khoản thu lớn nhất bảo đảm bù đắp chi phí huy động vốn, chi phí dự trữ, chi phí kinh doanh và chi phí quản lý. Khả năng cho vay đối với khách hàng chính là lý do cơ bản để ngân hàng được cấp phép hoạt động. Mọi người đều mong muốn các ngân hàng hỗ trợ cho sự phát triển của địa phương, đất nước thông qua việc cung cấp tín dụng, đáp ứng nhu cầu tài chính của doanh nghiệp và của người tiêu dùng với một mức lãi suất hợp lý. Hiện nay, trong hoạt động của NHTM, cho vay theo dự án đầu tư là một loại hình cho vay đem lại cho ngân hàng lợi nhuận cao nhất nhưng cũng có mức độ rủi ro cao nhất. Sự thất bại của một khoản cho vay đầu tư có tác động rất tiêu cực. Nó không đơn thuần làm giảm lợi nhuận của ngân hàng mà còn làm giảm khả năng thanh khoản của ngân hàng.

Quy trình cho vay của ngân hàng thường gồm 5 bước:

Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng

Bước 2: Phân tích tín dụng ( Tổ chức thẩm định)

Bước 3: Quyết định tín dụng

Bước 4: Giải ngân

Bước 5: Giám sát, thu nợ và thanh lý tín dụng

  Trong đó, NHTM thường xem giai đoạn trước khi cho vay- giai đoạn phân tích tín dụng là quan trọng nhất. Kết quả của khâu này sẽ mang tính quyết định chất lượng đối với một khoản cho vay. Trong hoạt động thẩm định dự án đầu tư, thẩm định tài chính dự án đầu tư là một trong những nội dung quan trọng và phức tạp nhất vì nó đòi hỏi phải sử dụng tổng hợp các kết quả của quá trình thẩm định trên nhiều phương diện khác thẩm định khả năng tài chính của chủ đầu tư, thẩm định thị trường, thẩm định kỹ thuật,…Như vậy, là một nội dung của quy trình cho vay, kết quả thẩm định tài chính dự án là cơ sở để Ngân hàng ra quyết định tài trợ vốn. Nói cách khác, thẩm định tài chính dự án là khâu mà ngân hàng phải quan tâm hàng đầu để đảm bảo tránh được rủi ro cho các khoản vay, tạo sự an toàn và lành mạnh trong hoạt động tín dụng.

1.2.2- Khái niệm và sự cần thiết phải thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay vốn

    Khái niệm về thẩm định tài chính dự án đầu tư:

    Thẩm định tài chính dự án là việc rà soát, đánh giá một cách khoa học và toàn diện mọi khía cạnh tài chính của dự án trên giác độ của nhà tài trợ, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và cá nhân, nghĩa là thẩm định tài chính dự án là việc xem xét dự án sẽ tạo ra được những lợi ích tài chính gì trong tương lai những nguồn lực tài chính đã đầu tư cho dự án.

          Sự cần thiết phải thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay vốn  tại các NHTM

     Hoạt động cho vay theo dự án là hoạt động mang lại nguồn thu nhập chính cho ngân hàng đồng thời nó cũng là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro lớn. Sở dĩ như vậy vì các dự án đầu tư thường có thời hạn dài, vốn đầu tư lớn và được lập trên cơ sở ý tưởng kinh doanh và ý muốn chủ quan của chủ dự án. Họ luôn muốn được ngân hàng chấp thuận cho vay vốn, do đó, dự án bao giờ cũng có tính khả thi và thường không xem xét đánh giá hết được tất cả các khía cạnh liên quan của dự án. Do vậy, khi xảy ra rủi ro có thể làm giảm lợi nhuận của ngân hàng, thậm chí có thể làm giảm khả năng thanh khoản dẫn tới nguy cơ phá sản. Điều này đã thôi thúc các NHTM phải thận trọng và kiểm soát tốt các khoản cho vay theo dự án. Muốn vậy trong tất cả các khâu của quy trình nghiệp vụ cho vay, đặc biệt là trong khâu phân tích đánh giá dự án ngân hàng phải thực hiện công tác thẩm định tài chính dự án thật tốt và có hiệu quả thì mới đảm bảo được mục tiêu trong hoạt động cho vay. Vì vậy việc thẩm định dự án đầu tư nói chung và thẩm định tài chính dự án nói riêng trong hoạt động cho vay vốn của ngân hàng là rất cần thiết.

    Thẩm định tài chính dự án giúp ngân hàng phân tích, rà soát, đánh giá lại một cách khoa học, cụ thể, chính xác và toàn diện về khía cạnh tài chính của dự án. Với tư cách là nhà tài trợ vốn cho dự án thì ngân hàng thường quan tâm tới hiệu quả tài chính của dự án qua đó thể hiện khả năng hoàn trả nợ cả gốc lẫn lãi của dự án cho ngân hàng.Vì vậy ngân hàng cần tiến hành thẩm định tài chính dự án trước khi ra quyết định cho vay để kiểm tra tính khả thi và tính hiệu quả của dự án.

    Bên cạnh đó, thẩm định tài chính cũng giúp ngân hàng lường trước các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình triển khai thực hiện dự án như các yếu tố công nghệ, sự biến động thị trường nguyên vật liệu, doanh số bán hàng, giá bán dự kiến, các chi phí sản xuất,…Từ đó, ngân hàng cũng có thể đưa ra các giải pháp đối với chủ đầu tư, kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước nhằm nâng cao tính khả thi trong việc thực hiện dự án và hạn chế các rủi ro.

    Thông qua thẩm định tài chính dự án ngân hàng có những căn cứ chính xác để đưa ra quyết định đồng ý hay từ chối cho vay. Xuất phát từ việc thẩm định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án.

    Mặt khác, quá trình thẩm định tài chính dự án còn giúp cho ngân hàng tích luỹ được những kinh nghiệm và rút ra những bài học quý báu để hoàn thiện các nghiệp vụ cho vay, đầu tư cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

 Như vậy, thẩm định tài chính dự án là hoạt động hết sức cần thiết đối với NHTM. Thực hiện tốt thẩm định tài chính dự án giúp ngân hàng đưa ra quyết định tài trợ đúng đắn, mang lại lợi nhuận cao và hạn chế rủi ro. Ngược lại, việc thực hiện thẩm định tài chính dự án không tốt có thể làm ngân hàng mất vốn, thời gian thu hồi vốn kéo dài, mất cơ hội đầu tư vào các dự án hiệu quả… làm ảnh hưởng đến kế hoạch nguồn vốn cũng như việc bảo đảm an toàn và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của ngân hàng. Chính vì vậy, thực hiện tốt thẩm định tài chính dự án là một yêu cầu quan trọng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Muốn làm được điều đó, trước hết ngân hàng cần phải nắm rõ các nội dung trong thẩm định tài chính dự án.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Dịch vụ viết luận văn và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s